Olieresten en vervuiling op Nomex® versus brandwerende kleding van katoen/nylon

Artikel
 
 
 
Artikel
Olieresten en vervuiling op Nomex® versus brandwerende kleding van katoen/nylon
 
 
 
 
 
 

Nieuwe voorschriften bevorderen een juiste reiniging van beschermende uitrustingen
Om te kunnen profiteren van de volledige bescherming die wordt geboden door vlamvertragende persoonlijke beschermingsmiddelen (VV PBM) moet de kleding op de juiste wijze worden onderhouden en gewassen. Overgebleven ontvlambare contaminatie op VV PBM-kleding kan brandwonden verergeren als de drager van de kleding wordt blootgesteld aan een thermisch incident.

Bovendien verplichten OSHA-voorschriften (Occupational Safety and Health Administration) werkgevers toezicht te houden op het onderhoud en de zorg van VV PBM, zelfs wanneer er voor wordt gekozen om deze kleding thuis te wassen. OSHA heeft een Brief betreffende interpretatie gepubliceerd waarin de vraag van verantwoordelijkheid voor de juiste zorg, onderhoud, nuttige levensduur en afvoer van het PBM wordt behandeld.  

OSHA meldt dat om te voldoen aan 1910.132 of 1926.95, de werkgever akkoord kan gaan met wassen thuis, maar de werkgever mag niet simpelweg de werknemers instrueren de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. 

Voor volledige naleving moeten de werkgevers:

• zorgen dat beschermende kleding zoals VV-kleding op de juiste wijze wordt onderhouden.
• zorgen dat de VV-kleding zo wordt gewassen dat contaminanten de werking van de kleding niet nadelig zullen beïnvloeden.
• de kleding regelmatig inspecteren om te controleren dat er geen reparatie of vervanging nodig is.
• hun werknemers trainen in de juiste wasprocedures en -techniek, als werkgevers de kleding thuis laten wassen.
• verantwoordelijkheid nemen voor het wassen van de VV-kleding en kleding die beschermt tegen vlambogen als niet voldaan kan worden aan al de bovenstaande vereisten.

Contaminatie bestrijden

Sommige PBM-toepassingen en werkomgevingen kunnen zwaarder zijn voor de kleding dan andere. Olie- en gasboringsactiviteiten verontreinigen bijvoorbeeld vaak de VV PBM-kleding van werkers. Een veelvoorkomende reden dat VV-kleding na slechts een paar maanden gebruik wordt weggegooid, is dat de kleding aangekoekt vuil bevat en slijt. In deze situaties is het belangrijk om de afkomst van de verontreinigende stoffen te begrijpen en hoe de kleding beter kan worden gewassen. Een kritiek onderdeel van de gevarenbeoordeling op een werkplek, voorgeschreven door OSHA, is begrip ontwikkelen over deze uitdagingen en de beste VV PBM-optie kiezen om mogelijke problemen met wassen op te lossen.

 
 
 
 
 
 

Verschillen in werking na decontaminatie

Een onafhankelijke universiteit voerde een onderzoek1 uit om de verschillen vast te stellen in olieresten op en in de vezels na contaminatie en decontaminatie, waarbij Nomex® werd vergeleken met andere gebruikelijke VV-stoffen.

Geconcludeerd werd dat de Nomex® vezels de laagste hoeveelheid contaminanten bevatte, terwijl de VV-vezels van katoen/nylon de hoogste hoeveelheid contaminanten bevatten. Aangezien olie en andere contaminanten op het oppervlak blijven zitten en niet doordringen in synthetische vezels zoals Nomex®, zijn ze ook makkelijker te verwijderen.2

Hoewel vlamvertragende kleding nooit gebruikt mag worden wanneer deze is gecontamineerd met ontvlambaar materiaal, laten synthetische stoffen zoals Nomex® het vuil gemakkelijker los dan VV-kleding die van katoen is gemaakt.2

Nomex® geeft nooit op

• De hoogkristallijne structuur van Nomex® zorgt voor betere weerstand tegen vuil.2
• Olie op de Nomex® vezels blijft op het oppervlak liggen.
• De conclusies van het onderzoek blijven hetzelfde, ook na vijf cycli van contaminatie/decontaminatie.2
• BSE-beelden (back-scattered electrons) toonden aan dat er niet alleen olie terechtkwam tussen de katoenvezels zelf, maar dat de olie ook de VV-katoenvezel (lumen) binnendringt en moeilijk te verwijderen is, ongeacht de wasmethode.2

 
 
 
 
 
 

Nomex® voor gemakkelijke decontaminatie

Ongeacht de specifieke omstandigheden van een werkplek is een juiste reiniging en zorg van VV PBM nodig om de volledige beschermende werking van de kleding te waarborgen. Wanneer u PBM uitkiest, kan een overweging van wasgemak en gemak van onderhoud bijdragen aan het algehele succes van het PBM-programma en de veiligheid van de werknemers.

 
 
 
 
 
 

1 Het onafhankelijke onderzoek werd uitgevoerd door het Department of Human Ecology van de Universiteit van Alberta.

2 Mettananda, C.V.R. & Crown, E.M. (2009). Quantity and Distribution of Oily Contaminants Present in Flame-resistant Thermal-protective Textiles. Textile Research Journal 2010 80: 803. Online gepubliceerd. DOI: 10.1177/0040517509346439.

WAARSCHUWING: Deze bepaalde contaminant bootst mogelijk niet in elke situatie verontreinigingen na. Vlamvertragende beschermende kleding mag geen ontvlambare contaminanten bevatten.