Ontsmetten en herstellen van beschermingsmiddelen

 
 
 

Een globale aanpak van de veiligheid

 
 
 
 
 
 

Jaarlijks worden er duizenden vervuilde hectaren land schoongemaakt en gesaneerd. Dit zijn onder andere "brownfields"-gebieden die van oudsher werden gebruikt voor industriële of agrarische doeleinden, bosbouw- of mijnbouwactiviteiten, en militaire terreinen of terreinen met oorlogstuig uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Schoongemaakte terreinen zijn vaak moeilijke omstandigheden om in te werken vanwege de vele verschillende soorten risico's die dat werk met zich meebrengt, waarvoor niet alleen betrouwbare en robuuste beschermingsmiddelen nodig zijn, maar ook een hoog niveau van comfort en een goede pasvorm om de dragers optimaal hun werk te kunnen laten doen.

Het is van vitaal belang om beschermd te blijven tegen deze chemicaliën, of op een andere manier niet het risico te lopen uzelf, uw collega's en uw familie en gemeenschap te besmetten. Om die reden kozen veel industriële arbeiders voor de beschermde kleding van DuPont™ Tyvek® en Tychem®.

 
 
 

Tyvek® beschermende kleding

Tyvek® biedt een ideaal evenwicht in bescherming, duurzaamheid en comfort voor werknemers in industriële toepassingen en omgevingen waar contaminatie moet worden voorkomen, zoals productie-, farmaceutische, automobiel- en nutsbedrijven.

Ontdekken
 
 
 

Tychem® kleding

Voor bescherming tegen chemische gevaren vertrouwen industriearbeiders op DuPont™ Tychem®-kleding.

Ontdekken