Nomex® Nano Flex: Beproefde en geteste bescherming van brandweerlieden

 
 
 
 
 
 

De brandbestrijdingsindustrie heeft sterk de aandacht gericht op het creëren van innovatieve materialen om onze noodhulpverleners beter te beschermen. DuPont™ Nomex® Nano Flex vormt daarop geen uitzondering. Het is dun, licht, rekbaar en vormt een uitstekende barrière tegen deeltjes voor beschermende kleding.

Nomex® Nano Flex is een elastische non-woven gemaakt van doorlopende en inherent vlambestendige submicronvezels die de volgende voordelen bieden:

 
 
 

DPT_Nomex_US-Refresh-Low-111_Image-2_120x120px.jpg
Hoge mate van hitte-isolatie en lage thermische geleiding
DPT_Nomex_US-Refresh-Low-111_Image-3_120x120px.jpg
Hoge efficiëntie van filtratie en blokkering van deeltjes
DPT_Nomex_US-Refresh-Low-111_Image-4_120x120px.jpg
Zeer ademend en hoog draagcomfort
 
 
 

Nomex® Nano Flex biedt significante bescherming tegen rookdeeltjes. Tests tonen aan dat capuchons en composieten* gemaakt met Nomex® Nano Flex 99% efficiënt waren in het blokkeren van deeltjes. Dit is 4 keer beter dan bij gewone capuchons, zelfs na 150 keer gewassen te zijn.
* 6.5 OSY Nomex® / 0.8 OSY Nomex® Nano Flex / 6.5 OSY Nomex®

Er zijn verdere tests uitgevoerd op deze capuchons om de duurzaamheid van de capuchons te bekijken na verloop van tijd en na regelmatig gebruik.

Testresultaten na gebruik van 9 maanden

Na 9 maanden van regelmatig gebruik voor brandbestrijdingsactiviteiten werden de capuchons opgehaald en getest. De capuchon waren intact gebleven en vertoonden beperkte tekenen van slijtage, wat betekent dat Nomex® Nano Flex zijn vermogen om deeltjes te blokkeren behoudt, zelfs na 9 maanden van regelmatig gebruik!

Testresultaten na 250 keer op en af doen

Om de duurzaamheid van de capuchons verder te testen werden capuchons op twee plaatselijke brandweerkazernes bekeken na 250 keer op en af doen. Capuchons van verschillende fabrikanten met verschillende ontwerpen werden bekeken, waaronder capuchons met en zonder wattering. Elke test bestond uit 250 cycli van op en af doen, gevolgd door 10 keer wassen en drogen volgens NFPA 1851-aanbevelingen. Ondanks deze factoren behielden de capuchons hun beschermende werking.

Testresultaten op rookresten na gewassen te zijn
Er werden casestudy´s uitgevoerd op capuchons met Nomex® Nano Flex om een antwoord te vinden op de volgende vragen:

Casus 1: Verwijdert wassen deeltjes uit de barrièrelaag van deeltjes blokkerende capuchons?
Casus 2: Zijn er bepaalde gevaarlijke chemische stoffen aanwezig in capuchons met Nomex® Nano Flex onder normale omstandigheden buiten brandlocaties na regelmatig gebruik en wassen?

Casus 1 – Visuele beoordeling voor en na wassen
Situatie: Een prototype van een capuchon met Nomex® Nano Flex werd gedragen in een brandweerschool tijdens een 40 minuten durende training over vlamoverslag, en vervolgens naar DuPont™ gestuurd voor een test.  

Resultaten: Hieronder ziet u monsters van de capuchon 5x vergroot onder de microscoop voor en na wassen.

 
 
 

Buitenlaag van capuchon zoals ontvangen
Buitenlaag van capuchon zoals ontvangen
Buitenlaag van capuchon na wassen
Buitenlaag van capuchon na wassen
Nomex® Nano Flex beschermende laag tegen deeltjes zoals ontvangen
Nomex® Nano Flex beschermende laag tegen deeltjes zoals ontvangen
Nomex® Nano Flex beschermende laag tegen deeltjes na wassen
Nomex® Nano Flex beschermende laag tegen deeltjes na wassen
 
 
 

Casus 2 – Analyse van deeltjes blokkerende capuchon om de aanwezigheid vast te stellen van 12 chemische stoffen
Situatie: Drie op de markt verkrijgbare capuchons met Nomex® Nano Flex werden gebruikt en gewassen door professionele brandweerlieden gedurende ca. 9 maanden en vervolgens naar DuPont™ gestuurd voor analyse.

Resultaten: Monsters van deze capuchons werden geanalyseerd om vast te stellen of ze chemische stoffen bevatten waar brandweerlieden vaak aan worden blootgesteld1; zie hieronder voor de resultaten.

 
 
 
 
 
 

Over het algemeen beoogt deze technologie de blootstelling van brandweerlieden aan deeltjes te verminderen, zoveel mogelijk lucht en vocht door te laten om het comfort te verhogen en hittestress te minimaliseren.

Om capuchons te kopen die gemaakt zijn met Nomex® Nano Flex gaat u naar:

 
 
 

Alpex Protection

Parc d'activités Stelytec Zone B8
F-42400 SAINT-CHAMOND
France
+33 (0)4 77 53 88 56
www.alpex.fr/home

Alpex Protection
Bristol Uniforms Ltd

Wathen Street Staple Hill
Bristol BS 16 5LL
United Kingdom
+44 117 956 31 01
enquiries@bristoluniforms.co.uk
www.bristol-uniforms.com

Bristol Uniforms Ltd
Fuchshuber Techno-Tex GmbH

Wilhelmstrasse 160-164
BSU Gewerbepark 72805 Lichtenstein
Germany
+49 71 29 69 15-0
info@fttex.com
www.fttex.com

Fuchshuber Techno-Tex GmbH
PGI Safety Ltd

Unit 5, Albert Edwards House,
The Pavilions, Preston, PR2 2YB, United Kingdom
+44 (0)1772 379949
info@pgi-safety.com
www.pgi-inc.com

PGI Safety Ltd
HUBERT SCHMITZ GmbH S-GARD® Schutzkleidung

Aphovener Straße 75-77
52525 Heinsberg
Germany
+49 2452 9909-30
bruno.schmitz@s-gard.de
www.s-gard.de

HUBERT SCHMITZ GmbH S-GARD® Schutzkleidung
Viking Life-Saving Equipment A/S

Saedding Ringvej P.O. Box 3060
6710 Esbjerg V
Denmark
+45 76 11 81 00
viking@viking-life.com
www.viking-life.com

Viking Life-Saving Equipment A/S
Heinrich Vorndamme O.H.G.

Teichweg 6 Postfach 2355
32805 Horn-Bad Meinberg
Germany
+49 52 34 89 66 0
info@isotemp.de
www.isotemp.de

Heinrich Vorndamme O.H.G.
 
 
 

Disclaimer: DuPont is de fabrikant van Nomex® Nano Flex en is niet betrokken bij ontwerp of fabricage van brandweercapuchons. Deze informatie komt overeen met onze huidige kennis over brandweercapuchons en kan onderhevig zijn aan veranderingen wanneer nieuwe inzichten beschikbaar komen. Het is uw verantwoordelijkheid om andere informatiebronnen te onderzoeken over dit onderwerp die specifieker gaan over uw product en het beoogde gebruik.

De kenmerken van branden kunnen erg variëren. Daarom is het een lastige opgave om gegevens te genereren die elke mogelijke chemische reststof vertegenwoordigen in PBM van brandweerlieden waaronder capuchons die deeltjes blokkeren. De soorten en hoeveelheden contaminanten van een vervuilde capuchon kunnen erg variëren. De omstandigheden in deze casestudy´s zijn mogelijk niet representatief voor de omstandigheden die u in het echt tegenkomt.

We zoeken voortdurend naar richtlijnen uit het NFPA-project “How Clean is Clean” om vast te stellen wat er nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen adequaat te reinigen.

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor interpretaties van de testgegevens verstrekt door DuPont en opgenomen in dit materiaal, en voor alle conclusies en implicaties die worden getrokken betreffende de relatie tussen testgegevens en echte branden. AANGEZIEN GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BUITEN ONZE CONTROLE VALLEN, GEEFT DUPONT GEEN GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN AANVAARDT DUPONT GEEN AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET ENIG GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE. Deze informatie is niet bedoeld voor gebruik door de gebruiker of anderen in advertenties, promotie, publicatie of enig ander commercieel gebruik en is geen licentie voor gebruik onder, of bedoeld om inbreuk te suggereren op, enig bestaand handelsmerk of patent.