Nomex® voor bescherming in laboratoria


 
 
 

Nomex® heeft de thermische eigenschappen om laboranten te beschermen tegen steekvlammen.

 
 
 

Vlamvertragende kleding van DuPont™ Nomex® beschermt tegen mogelijke brandwonden tijdens kortstondige blootstelling aan vlammen en geeft de drager ervan de kans om op tijd weg te komen. Na een noodlottig incident in een universitair laboratorium zijn veel universitaire en industriële laboratoria in heel Noord-Amerika beschermende kleding van Nomex® als bescherming voor laboranten gaan gebruiken.

 
 
 
 
 
 

Dagelijkse werkkleding van veelgebruikte vezels, waaronder katoen, nylon en polyester (in zuivere of gemengde vorm), kan geen bescherming bieden tegen brandgevaar en zijn niet geschikt om werknemers in laboratoria te beschermen tegen vlammen en brand. Bij blootstelling aan een vlam kan katoen ontbranden en blijven branden, terwijl nylon en polyester kunnen ontbranden, branden, smelten en mogelijk aan de huid van de drager kunnen plakken.

Voor het werk in een laboratorium is het belangrijk om zich indien nodig eerst te verdiepen in de veiligheidsrisico's en -eisen alvorens beschermende kleding te gaan aanschaffen. 

Onderdeel van een algemeen veiligheidsprogramma

De meeste regelgevende instanties erkennen dat alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) niet alle risico's op lichamelijk letsel kunnen uitsluiten. Deze middelen moeten onderdeel van een algemeen veiligheidsprogramma zijn. Zoals de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA) uiteenzet in bijlage B van 29 CFR 1910 subdeel I: "PBM's moeten niet de enige bescherming tegen gevaren zijn, maar moeten onderdeel zijn van de algehele aanpak van gevaarlijke situaties, zoals afzettingen, technische controles en goede productiepraktijken".

Het belang van de beoordeling van de gevaren

OSHA geeft verder in 29 CFR 1910.132 aan dat de keuze van de PBM's moet worden gebaseerd op een beoordeling van de risico's op de werkplek Wanneer uit de risicobeoordeling blijkt dat er brandgevaar bestaat voor het personeel, moeten voor het laboratorium geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden geselecteerd. Als bijvoorbeeld blijkt dat vlamvertragende laboratoriumjassen afdoende bescherming zullen bieden wanneer het bovenlichaam van de drager gevaar loopt bij brand, mogen deze jassen niet worden gebruikt als de brand lager kan ontstaan.

Als er brand ontstaat op de vloer of rond de benen van de laborant, kunnen vlammen en hete lucht mogelijk worden omhoog gezogen tot onder de laboratoriumjassen (en losse hemden), waardoor de huid verbrandt als de onderkleding vlam vat. Als dergelijke risico's aanwezig zijn, moet als afdoende bescherming van het boven- en onderlichaam een combinatie van een vlamvertragend shirt en een vlamvertragende broek, gedragen met het shirt in de broek, of een eendelige vlamvertragende overall worden overwogen.

De juiste kleding voor het desbetreffende gevaar

Als na de beoordeling van de gevaren op de werkplek wordt geconcludeerd dat de werkplek brandgevaarlijk is, moet de aanschaf van kleding van vlamvertragende materialen, zoals Nomex® IIIA of DuPont™ Protera®, worden overwogen. Het is echter mogelijk dat een vlamvertragende laboratoriumjas afdoende bescherming biedt in vergelijking met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals overalls of een broek en hemd (die beide een groter deel van het lichaam beschermen), of een vlamvertragend pak tegen chemische spatten, zoals DuPont™ Tychem® 6000 FR.

Vlamvertragende kleding verlaagt het risico op brandwonden tijdens kortstondige blootstelling aan vlammen. Bij de meeste vlamvertragende kleding heeft de drager de tijd om zich in veiligheid te brengen. Vlamvertragende kleding biedt echter geen 100% bescherming tegen brandwonden.

Extra overwegingen

De beschermende werking van het kleding heeft het meeste effect als de juiste kleding met het juiste aantal lagen wordt gekozen en de kleding goed wordt verzorgd en onderhouden. Vlamvertragende persoonlijke beschermingsmiddelen moeten regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt om ontvlambare deeltjes te verwijderen, en moeten worden gerepareerd conform het voorschrift van de fabrikant. In situaties met een hoge thermische blootstelling kunnen kledingstukken van nylon, polyester of polypropyleen die onder vlamvertragende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, smelten en plakken aan de huid. Kleding die onder vlamvertragende persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gedragen, moet zijn gemaakt van materialen die niet smelten, om de thermische werking te maximaliseren en de kans op brandwonden tot een minimum te beperken.