DuPont + Shell Eco-Marathon 2023


 
 
 

Fotoverantwoording: Photographic Services, Shell International Limited

 
 
 

DuPont levert bijdrage aan Shell Eco-marathon

Wij zijn een wereldwijde innovatieleider met als missie de wereld vooruit te helpen met innovaties die essentieel zijn om te floreren. Dat is de gedachte achter onze passie om duurzame oplossingen te creëren voor de uitdagingen van onze wereld.

Een essentieel onderdeel van onze missie is contact leggen met mensen en vooruitgang bevorderen door middel van activiteiten in gemeenschappen, onderwijspartnerschappen en een sterke cultuur van vrijwilligerswerk.

Daarom hebben we besloten de Shell Eco-marathon 2023 te sponsoren.

Shell Eco-marathon is een van de belangrijkste wedstrijden ter wereld voor techniekstudenten, gericht op het bouwen en besturen van energiezuinige voertuigen. Dit programma is zo belangrijk omdat het innovatie centraal stelt en koppelt aan de missie van Shell, vooruitgang bevorderen om de wereld te voorzien van meer en schonere energieoplossingen, en het streven om tegen 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten.

 
 
 
 
 
 

Hoe DuPont de teams van de Shell Eco-marathon steunt

 
 
 
DuPont_Icon_Protect_The_Planet_red_rgb.png

Levering van kits met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan alle deelnemende teams over de hele wereld.

DuPont_Icon_Safety_Health_red_rgb.png

Geven van onderwijs en ondersteuning bij de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de prototypen.

DuPont_Icon_Checklist_red_rgb.png

Advies over de algemene veiligheid en naleving van de regels tijdens de wedstrijden.

 
 
 
 
 
 


 
 
 

Een speciaal dankwoord aan de schenkers van PBM-kits

 
 
 
 
 
 

Onze vertrouwde merken