Voortdurend verbeteren van onze operationele voetafdruk

 
 
 

Progressie in het verminderen van onze milieu-impact 

Wij blijven streven naar optimale bedrijfsvoering en verbeterde productiviteit en willen tegelijkertijd onze impact op het milieu verminderen. We beseffen dat het verminderen van onze uitstoot in lijn met onze doelstellingen voor 2030 een cultuuromslag en een nieuwe bedrijfsfilosofie vereist. Daarom neemt DuPont Personal Protection deel aan een operationeel veranderingsproces voor het werkmanagement. Dit zal ertoe bijdragen dat elke vestiging waar we Tyvek®-stof, Nomex®-vezels en Kevlar®-vezels produceren, een geïntegreerde aanpak hanteert om de zakelijke en bedrijfsklimaatdoelstellingen te bereiken. Elke vestiging krijgt een duurzaamheidsleider die verantwoordelijk is voor het opstellen van plannen voor zijn/haar vestiging om de CO2-uitstoot onafhankelijk te maken van de groei en tegelijkertijd rekening te houden met de toekomstige behoeften van de vestiging.

 
 
 

 
 
 

Energie en emissies 

De Spruance-vestiging in Richmond, VA, VS, die Tyvek®-stof, Nomex®-vezels en Kevlar®-vezels produceert, is overgeschakeld van steenkool op aardgas om efficiënter stoom en elektriciteit te produceren met minder uitstoot van broeikasgassen (BKG). De verbranding van aardgas produceert ongeveer de helft minder broeikasgassen dan de verbranding van steenkool, waardoor de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met meer dan 100.000 ton CO2e (MTCO2e) zal dalen. Deze vermindering van CO2-uitstoot komt overeen met het van de weg halen van 22.000 auto's. Het project werd eind 2019 afgerond en in 2020 werden de voordelen voor grondstoffen en het milieu zichtbaar.

 

Implementatie van ons Bold Energy Plan

Het belangrijkste instrument om ons energieverbruik bij de productie van Tyvek®-weefsel, Nomex®-vezels en Kevlar®-vezels te beperken, is het Bold Energy Plan, een programma voor voortdurende verbetering dat door DuPont is ontwikkeld en in 2008 in de gehele onderneming is geïntroduceerd om de energie-efficiëntie te verbeteren en de emissies op onze wereldwijde productielocaties te beperken.

In het kader van het Bold Energy Plan hebben wij sinds 2016 de volgende projecten op onze productielocaties opgezet:

 
 
 

DSF-DPP-sustainability-energyefficient-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Energie-efficiënte apparatuur

Revisie van de productieapparatuur van de nutsbedrijven om over te schakelen op duurzamere energiebronnen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kon worden verminderd

DSF-DPP-sustainability-heatrecovery-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Warmteterugwinning

Geoptimaliseerde warmteterugwinningssystemen in onze installaties, waardoor energie en brandstof worden bespaard

DSF-DPP-sustainability-hvacoverhaul-pageB-image-125x125px@2x.jpg
HVAC-revisie

Verbeteringen aan verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC), waaronder upgrades en vervanging van onderdelen

DSF-DPP-sustainability-ledlighting-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Ledverlichting

Gebouwen uitgerust met ledverlichting voor grotere emissiebesparingen

 
 
 
 
 
 

We hebben ons ook aangesloten bij RE100, een wereldwijd milieu-initiatief dat wordt geleid door Climate Group in samenwerking met CDP, en dat bedrijven samenbrengt die zich ertoe verbinden om de elektriciteit die wereldwijd voor hun werkzaamheden wordt gebruikt, om te zetten naar 100% vernieuwbare energie. In het kader van dit initiatief streeft DuPont ernaar om in 2030 minimaal 60% van zijn elektriciteit uit vernieuwbare energie te halen en in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Wij zullen voortbouwen op het Bold Energy Plan en een toegewijde partner zijn van het wereldwijde RE100-initiatief, nu wij streven naar nog grotere energiebesparingen en extra vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium.

 
 
 

Afval

Als onderdeel van ons voortdurende streven naar nul afval en de implementatie van een 4R-programma (Reduce (Verminderen), Reuse (Hergebruiken), Repurpose (Nieuwe toepassing), Recycle (Recyclen)) voor afvalvermindering op onze productielocaties, hebben wij naast onze Tyvek®-productielijnen in Luxemburg een recyclingfaciliteit op locatie opgezet.

De faciliteit maakt gebruik van een geavanceerd gecombineerd systeem voor versnipperen, doseren en extruderen waarmee alle soorten Tyvek®-productieafval worden verwerkt en in pellets worden geperst voor hergebruik. Met dit systeem kan postindustrieel afval gemakkelijk en efficiënt worden herverwerkt tot HDPE-granulaat voor hergebruik. De gerecyclede HDPE-granulaten worden bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van kunststof kernen waar Tyvek® omheen kan worden gewikkeld voor opslag en verzending. DuPont heeft ook een voortdurende samenwerking om Tyvek®-productieafval in Richmond, VA, een tweede leven te geven in hoogtechnologische watermanagementproducten.

Op vergelijkbare wijze verwerken wij bij de Kevlar®-productie vezelafval tot Kevlar®-pulpproducten, en bij de Nomex®-productie lossen wij een deel van het vezelproductieafval op en verwerken dit opnieuw tot Nomex® voor papier.

 
 
 

Water

Een ander aspect van onze ecologische voetafdruk is te begrijpen waar en hoe de werkzaamheden van DuPont inwerken op lokale stroomgebieden. Voor onze bedrijfsvoering onttrekken en kopen wij water van verschillende lokale bronnen en entiteiten. Een deel van dat water wordt behandeld en teruggevoerd naar een lokale watermassa; een ander deel wordt gebruikt in onze productieprocessen of voor andere doeleinden, zoals de gezondheid en hygiëne van onze medewerkers. In het kader van onze ISO 14001-certificering controleren wij voortdurend ons waterverbruik en streven wij ernaar dit te optimaliseren.

Om meer inzichten te verkrijgen, hebben wij in 2020 het waterrisico-instrument van het Wereldnatuurfonds (WNF) gebruikt om de druk op het water te modelleren. Met dit instrument van het WNF kunnen wij waterrisico's beoordelen aan de hand van een uitgebreide reeks parameters, zoals risico's voor de reputatie en de regelgeving, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van het bedrijf.