CE-certificaten, normen en regelgeving voor DuPont™ Nomex® PBM

 
 
 

CE-certificaten, normen en regelgeving zijn belangrijke criteria om in het oog te houden wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uitkiest.

Twee verplichte EC-richtlijnen – die in nationale wetgeving moeten worden omgezet door alle lidstaten van de EU – reguleren PBM.

  • De Europese richtlijn over PBM – 89/686 EEG – is de verplichte richtlijn (ook wel de “productrichtlijn“ genoemd). Deze is van toepassing op de fabricage van beschermende kleding en definieert de “essentiële” vereisten waaraan een PBM-product moet voldoen voor het op de markt mag worden gebracht.

    Meer dan 150 geharmoniseerde EN-normen zijn ontwikkeld door CEN/CENELEC om te controleren of een specifiek PBM-artikel voldoet aan deze essentiële vereisten. Vereisten boven de minimaal verplichte prestaties voor CE-certificering kunnen worden gespecificeerd door gebruikers met betrekking tot specifieke gevaren of andere overwegingen.

    Een CE-certificering, zoals aangegeven door het CE-certificaat op het product laat de eindgebruiker weten dat het PBM voldoet aan de essentiële vereisten die zijn gedefinieerd voor bescherming tegen bepaalde gevaren en bepaalde toepassingen, alsmede de desbetreffende ergonomische eigenschappen, onschadelijkheid en de maatvoering.

  • De Europese richtlijn over het gebruik van PBM – 89/656 EEG – is de verplichte Europese richtlijn (ook wel de “gebruikersrichtlijn“ genoemd) die van toepassing is op eindgebruikers van beschermende kleding. Het stelt de verplichtingen op en reguleert de maatregelen die moeten worden genomen door werknemers en werkgevers om de veiligheid en gezondheid van werknemers te handhaven en te verbeteren in elk aspect van hun werk.

    De richtlijn regelt risicobeoordeling, de noodzaak voor preventieve maatregelen, training en informatie en stipuleert dat het PBM gratis moet worden verstrekt door de werkgever. De verbetering van de veiligheid, hygiëne en gezondheid van werknemers op het werk wordt gezien als een doel dat niet minder belangrijk mag zijn dan louter economische overwegingen.