Bescherming tegen biologische gevaren

Bescherming tegen biologische gevaren

 
 
 

Van de landbouw en de levensmiddelenindustrie tot afvalscheidings- en recyclinginstallaties en van rioleringsstelsels tot hulpdiensten: als medewerkers in contact komen met biologische agentia, is veilige en betrouwbare beschermende kleding van essentieel belang om infecties en de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen.

Wat zijn biologische agentia?

Een uitgebreide definitie is te vinden in EU-richtlijn 2000/54/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. De term 'biologische agentia' verwijst hoofdzakelijk naar micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels. Volgens deze richtlijn verwijst de term niet alleen naar agentia, maar ook naar biologisch materiaal, met inbegrip van materiaal dat genetisch gemodificeerd is. Waar het hier om gaat, is dat deze stoffen pathogeen, sensibiliserend of giftig kunnen zijn. Biologische agentia hebben eigenschappen die de gezondheid van mensen op verschillende manieren kunnen schaden, variërend van betrekkelijk milde allergische reacties tot ernstige aandoeningen en zelfs overlijden.

Biologische gevaren en persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is een cruciaal onderdeel van infectiebeheersing voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de zorg, behandelingen, transport, voorzorgsmaatregelen en ontsmetting. Dit is niet alleen van belang voor hun eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van hun omgeving. Er moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om het risico voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bepalen.

  • Type besmettelijke stof
  • Aard van de activiteit
  • Type contact met biologisch agens
  • Desinfectieproces

DuPont Personal Protection biedt beschermende pakken die alle vier geclassificeerde risicogroepen voor biologische gevaren omvatten met kleding van types 6 tot 3. Afhankelijk van de vorm van het biologisch agens, de blootstellingsniveaus, de aard van de werkzaamheden en het risico op besmetting, moet worden gekeken naar de beschermende prestaties van de stof in de relevante tests van besmettelijke stoffen. Het type naad en de mechanische stevigheid van het materiaal moeten ook in acht worden genomen.

 
 
 

UITGELICHTE PRODUCTEN

Tychem®-producten
Ontdekken
Tyvek 600® Plus
Ontdekken
Tyvek 800® J
Ontdekken
 
 
 

WEBINAR

'Alles wat u moet weten over biologische bescherming (EN 14126)

Nu bekijken
 
 
 

Industriesegmenten

Rampenbestrijding

Meer informatie

Voedselverwerking

Meer informatie

De reactie van DuPont op de coronapandemie

Meer informatie
 
 
 
 
 
 

Uitgelichte hulpmiddelen

Productcatalogus DuPont Personal Protection
Meer informatie
Bescherming tegen besmettelijke stoffen - Brochure
Meer informatie
Bescherming in de farmaceutische industrie - Brochure
Meer informatie
Beschermende kleding voor vogelgriep
Meer informatie