DuPont helpt u bij het kiezen van beschermende kleding

Artikel
Een eenvoudige gids voor het uitkiezen van persoonlijke bescherming tegen chemicaliën
 
 
 

Er zijn veel verschillende pakken verkrijgbaar die tegen chemicaliën beschermen. Wanneer u voor deze overweldigende keuze en de complexe informatie over certificering komt te staan, welke criteria moeten er in acht worden genomen om de juiste beschermende kleding te kiezen?

We bieden u een korte samenvatting aan van de Europese standaarden voor kleding die tegen chemicaliën beschermt en een gids voor het kiezen van deze kleding om u bij deze taak te ondersteunen.

Een overzicht van Europese standaarden en CE markering

De Europese richtlijn 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmiddelen benoemt categorieën voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Kleding die tegen chemicaliën beschermt dient een CE-certificering te hebben voor persoonlijke bescherming uit categorie III. Dergelijke kleding voldoet aan de minimale vereisten van de standaard voor het specifieke product, wordt aangeduid met een 'CE-merkteken', gevolgd door de viercijferige code van de aangemelde instantie en ontvangt een 'CE-certificaat' (certificaat van het EG-typeonderzoek volgens artikel 10 van de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen).

Naast dit oorspronkelijke CE-certificaat, moet de fabrikant ervoor zorgen dat het product blijft voldoen aan de originele prestatievereisten van de certificering. De fabrikant is ertoe verplicht een programma voor kwaliteitsborging te hebben om ervoor te zorgen dat er voortdurend wordt voldaan aan de certificeringsvereisten. In tegenstelling tot persoonlijke beschermingsmiddelen uit categorie I en II, dient uitrusting uit categorie III hiernaast te worden onderworpen aan een jaarlijkse audit door een daartoe bevoegde instantie die bekrachtigt dat de persoonlijke beschermingsmiddelen nog steeds voldoen aan de vereisten van de CE-certificering. Eenvoudig gezegd: 'bevestiging van een externe partij dat het CE-certificaat van het product nog steeds geldig is'. Dit wordt ook wel het 'certificaat voor kwaliteitscontrole' genoemd, volgens artikel 11 van de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

 
 
 
DuPont-SafeSPEC
 
 
 

Harmonisering van standaarden voor bescherming tegen chemicaliën

Om het selecteren van kleding uit categorie III voor bescherming tegen chemicaliën te faciliteren, heeft de Europese Unie geharmoniseerde Europese productstandaarden vastgesteld voor zes beschermingsniveaus ('types'). Ieder 'type' hangt in principe samen met een 'blootstellingsniveau'. De Europese standaard voor ieder 'type' beschrijft ook enkele minimale prestatievereisten, ook wel prestatieklassen genoemd, voor de gebruikte stoffen, naden en in sommige gevallen voor componenten.

 
 
 
DuPont-SafeSPEC
 
 
 
DuPont-SafeSPEC
 
 
 

Technische ondersteuning

Voor gebruikers die ondersteuning op maat willen bij het kiezen van kleding, biedt DuPont een uitgebreide, gepersonaliseerde technische service. De Techline service kan al uw technische vragen over beschermende kleding beantwoorden. Onze technici beheren een grote database van fysieke eigenschappen, gegevens over chemische permeatie en penetratie van de materialen die worden gebruikt in Tyvek® en Tychem® overalls.

Draagt u de juiste beschermende kleding voor uw toepassing? Klik hier voor meer informatie.