Beschermende kleding kiezen voor grootschalige milieurampen en noodsaneringen

Artikel
Artikel
Milieurampen en andere grootschalige saneringen
 
 
 

Milieurampen en noodsituaties kunnen door de mens of door natuurverschijnselen veroorzaakt worden, maar in beide gevallen is snelle actie vereist om de gevolgen voor mens en natuur te beperken en te herstellen. Niet voorbereid zijn en niet reageren kunnen ernstige gevolgen hebben die vaak levensbedreigend zijn en langdurige negatieve ecologische impact hebben. 

BESCHERMENDE KLEDING

De eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor milieusaneringen dienen altijd een beschermend geheel. Dit houdt in een groot aantal afgestemde onderdelen, zoals overalls, handschoenen, schoeisel en hoofdbedekking, die samen de nodige bescherming moeten bieden terwijl de drager comfortabel moet blijven, goed zicht moet houden, goed zichtbaar moet zijn, goed moet kunnen communiceren, redelijk moet kunnen bewegen en acceptabele motoriek moet hebben. Deze verschillende onderdelen in dit geheel moeten met grote zorg worden uitgezocht, zodat ze niet alleen adequate bescherming bieden op zichzelf, maar ook als geheel effectief functioneren. Vergeet niet: een keten is slechts zo sterk als de zwakste schakel.

VERWACHT HET ONVERWACHTE

De diversiteit van mogelijke milieu-ongelukken en -rampen alleen al maakt het vrijwel onmogelijk voor hulpverleners om hun omvang, frequentie of aard van tevoren in te schatten. Ze kunnen alleen proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op alles wat enigszins te verwachten kan zijn; van kleine chemische lozingen tot de ernstigste rampscenario's.

Als het onverwachte gebeurt, is er meestal geen tijd voor een volledige risicoanalyse, is tijd van cruciaal belang en is succesvolle respons op het incident afhankelijk van een goede voorbereiding. Dit betekent dat bij het kiezen van de optimale persoonlijke beschermingsmiddelen voor milieurampen een groot scala onvoorziene gevaren in acht moet worden genomen door hulpdiensten en saneringsteams. In zulke gevallen moet al het betrokken personeel goed beschermd zijn tegen blootsteling aan normale of te voorspellen gevaren, of deze nu zichtbaar zijn of niet. Een instortend gebouw kan bijvoorbeeld leiden tot bekende risico op blootstelling aan mogelijk gevaarlijke minerale vezels en giftige stoffen, maar kan tegelijkertijd ook leiden tot blootstelling aan hele andere gevaarlijke stoffen, zoals brandstof, chemicaliën, lood en zelfs besmettelijke ziekteverwekkers. Bij het kiezen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zulke onduidelijke gevaren moet er niet alleen rekening worden gehouden met vergelijkbare gebeurtenissen in het verleden, maar ook geanticipeerd worden op de ergst denkbare scenario's, zodat minder erge situaties makkelijk gecontroleerd kunnen worden.

Het principe van voorbereid zijn voor het onverwachte geldt ook voor normalere, niet-crisissituaties, zoals de beoordeling en behandeling van verontreinigd land of het herstel van voormalige industriële installaties. De enige uitzondering voor deze aanpak van 'bereid je voor op het ergste' is wanneer het exacte type en niveau van gevaar/besmetting bekend is, getest is en aan aan een volledige risicoanalyse op de betrokken locatie is onderworpen.

SELECTEER OP PRESTATIES EN COMFORT

Gebruikerscomfort is een belangrijke factor bij het kiezen van de optimale persoonlijke beschermingsmiddelen voor saneringen en milieuherstel. De gevaren van hittestress, productiviteitsverlies en verkeerd dragen van oncomfortabele kleding en accessoires zijn belangrijke factoren die altijd in acht moeten worden genomen bij het kiezen van kleding. Bij grootschalige saneringen is een hoog gebruikerscomfort een belangrijke factor, omdat de medewerkers vanwege de aard van de operatie, de vaak afgelegen en ontoegankelijke locaties, de intensiteit van het werk en de flexibiliteit, langdurig gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor deze toepassingen, kunnen gebruikers kiezen voor de nieuwe Tyvek® 800J overall van DuPont, die is ontworpen voor een optimale combinatie van bescherming tegen meerdere gevaren en langdurig comfort onder verschillende omstandigheden.

HET BELANG VAN TRAINING EN TOEZICHT

In een werkomgeving kunnen werkgevers over het algemeen veel meer controle uitoefenen dan in noodsituaties en op afgelegen locaties. In afgelegen omstandigheden kan het onmogelijk zijn het gevaar weg te nemen en dan is het belang van training en goede uitrusting cruciaal. Personeel zonder toezicht is geneigd onvoorzichtiger te zijn en niet volgens de procedures te werken, zeker in gevaarlijke of stressvolle situaties.

WEGWERPEN OF HERGEBRUIKEN?

Slechte beschikbaarheid, slechte staat en slechte bescherming zijn slechts een paar problemen die zicht voordoen bij het gebruik van conventionele beschermende overalls voor grootschalige saneringen. Het kan lastig zijn om risico's te beheersen als er veel personeel voor perioden van weken of maanden rondloopt. Dit verklaart de populariteit van goedkopere, wegwerpbare beschermende kleding in situaties van milieurampen en saneringen en waarom ze de voorkeur genieten boven herbruikbare en wasbare alternatieven. Wegwerpbare overalls hebben niet alleen overduidelijke voordelen in verontreinigde omstandigheden, maar zijn ook eenvoudig in gebruik en hygiënisch, terwijl er geen dure en vaak onhandige ontsmettings- en onderhoudsprocedures gevolgd hoeven te worden. Dit is vooral gunstig om betaalbare bescherming te bieden bij grootschalige milieusaneringen waar een groot aantal vrijwilligers en tijdelijke arbeidskrachten aanwezig zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEBT U ANTWOORD OP AL UW VRAGEN OF HEBT U NOG HULP NODIG?

De optimale keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen vereist een goed begrip van de risico's en een gedetailleerde kennis van persoonlijke bescherming, technische standaarden en prestaties van uitrustingen. Kies geen beschermende overalls (of andere beschermende kleding) op basis van een website of een artikel. De optimale en veiligste keuze voor persoonlijke beschermingskleding vereist gezond verstand, een goed begrip van de risico's en een brede kennis van persoonlijke bescherming, technische standaarden en prestaties van uitrustingen.

NU ANTWOORDEN KRIJGEN - PROFESSIONEEL ADVIES KRIJGEN

DuPont heeft een uitgebreid assortiment van beschermende kleding en accessoires voor chemische werkzaamheden, waaronder de zeer veelzijdige Tychem ® 4000S. Deze is ontworpen voor maximaal comfort in gevaarlijke omstandigheden. Daarnaast is er de fascinerende nieuwe Tyvek® 800J overall, die luchtdoorlatendheid combineert met weerbaarheid tegen hogedrukspuiten van watergebaseerde chemicaliën in een zeer comfortabel kledingstuk voor beperkt gebruik van type 3.

DuPont  - WERELDWIJD MARKTLEIDER IN PERSOONLIJKE BESCHERMING

DuPont, een wereldleider op het gebied van persoonlijke bescherming, buigt zich al meer dan 40 jaar met de beste technologieën en innovaties over de veiligheidseisen in de wereld. DuPont Personal Protection biedt uitgebreide ondersteuning bij het kiezen van beschermende kleding en het bepalen van chemische risico's, en ook trainingen voor het gebruik van beschermende kleding. Voor alle beschermende kleding van Tyvek® en Tychem® is er een op maat gemaakte keuzeservice beschikbaar.

 
 
 

Vind het juiste beschermende product voor uw toepassing of industrie met DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Vind uw juiste beschermende product voor uw werk met SafeSPEC™

Blader door technische informatie, video´s, webinars en casestudy´s over DuPont PBM
Bronbibliotheek

Vind hier technische informatie, video's, webinars en case studies

Hier ziet u waar u DuPont-producten kunt kopen.
Waar te kopen