Bescherming tegen besmetting door cytostatica met Tyvek®, Tyvek® IsoClean® en Tychem®

Artikel
Artikel
Bescherming tegen besmetting door cytostatica met Tyvek® en Tychem®
 
 
 

Personeel dat met cytostatica werkt, moet goed beschermd zijn tegen het gevaar van deze medicijnen (kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch). Tegelijkertijd is het belangrijk om het product tegen besmetting door de mens te beschermen.

Cytostatica worden als medicatie gebruikt in kankerbehandelingen (chemotherapie) om de vermenigvuldiging van tumorcellen tegen te gaan en ook om andere ziektes te behandelen. De giftige cytostatica tasten echter niet alleen tumorcellen aan, maar ook gezonde.

Om personeel dat met cytostatica werkt te beschermen, moeten er verschillende voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wat geldt voor het verwerken van gevaarlijke stoffen in het algemeen geldt ook voor cytostatica; deze hoogste prioriteit moet worden gegeven aan alle technische en organisatorische maatregelen. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat er cytostatische aerosolen en cytostatisch stof ontstaat en moet cytostatische besmetting worden voorkomen tijdens productie, voorbereiding, verstrekking, opslag en transport van deze stoffen. Zelfs gering contact met cytostatica kan al gevolgen hebben voor de gezondheid. Als er enig risico op contact is, is het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht om volledige bescherming te garanderen. Het kiezen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gebaseerd op de bevindingen en resultaten van een risicoanalyse en technische en organisatorische maatregelen.

Deze beschermende maatregelen gelden voor alle personeelsleden die in aanraking komen met cytostatica, niet alleen tijdens productie en voorbereiding, maar ook tijdens gebruik, weggooien, transport en tijdens schoonmaken en onderhoud.

Zowel cleanroomkleding als tegen chemicaliën beschermende kleding moet voldoen aan dezelfde basiscriteria voor gebruik in een cleanroom het materiaal mag niet pluizen, het moet strak genoeg zijn en het gevaar van deeltjesophoping op het kledingstuk moet tot een minimum worden beperkt. Om goed bestand te zijn tegen cytostatica moet deze kleding comfortabel zitten, goede elektrostatische ontlading hebben en gesteriliseerd kunnen worden.

De drie assortimenten beschermende kleding - Tyvek® IsoClean®, Tyvek® and Tychem® - bieden niet alleen zekerheid aan mensen die betrokken zijn bij kankerbehandelingen, maar beschermen de cytostatica ook tegen besmetting. Zo wordt gegarandeerd dat de patiënt medicatie van de hoogste kwaliteit krijgt toegediend. Dat de assortimenten van Tyvek® IsoClean®, Tyvek® en Tychem® uit wegwerpkleding bestaan, heeft als voordeel dat de kleding voor elk gebruik onbesmet is en een bewezen en gedocumenteerde intacte barrière bevat.

 Tyvek® IsoClean® overalls zijn speciaal ontworpen voor gebruik in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen met hoge eisen voor microbiologische bescherming.

De beschermende pakken van Tyvek® zijn ook geschikt voor de productie van cytostatica en bieden, afhankelijk van het type gevaar, verschillende maten van bescherming.

Accessoires van Tychem® 2000 C bieden extra bescherming tegen anorganische chemicaliën voor lichaamsdelen die meer blootgesteld worden.