Vlamvertragend Ademend Membraan Zet Een Nieuwe Standaard Op Het Gebied Van Veiligheid

Artikel
 
 
 
Artikel
Brandvertragend ademend membraan | DuPont™ Tyvek® FireCurb™ | DuPont België

 

Met de nieuwe DuPont™ Tyvek® FireCurb™ vlamvertragende ademende membranen willen we meer veiligheid bieden. Niet alle constructiematerialen gedragen zich op dezelfde manier bij brand. Een vlamvertragend ademend membraan kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de veiligheidsprestaties van een gebouw doordat de ontsnappingstijd voor inzittenden van het gebouw wordt vergroot. Dit kan levens redden.

Als toonaangevend bedrijf in de branche met een engagement tot veiligheid ontwikkelde DuPont Tyvek® FireCurb™ - vlamvertragende ademende membranen die gebruik maken van nieuwe, gepatenteerde technologie en voldoen aan de Euroklasse B (EN13501-1) brandreactieclassificatie die is opgesteld door de Europese Commissie. Het toevoegen van vlamvertragende eigenschappen aan waterdichte maar dampopen Tyvek® ademende membranen betekent een verschuiving in de classificatie van Tyvek® ademende membranen van de gewone brandreactieklasse E naar Euroklasse B.

Definitie van Euroklasse B

Euroklasse B maakt deel uit van de brandreactieclassificatie EN13501-1, die is opgesteld om materiaalgedrag bij brand van bouwproducten, materialen en bouwelementen te classificeren en die de Britse brandclassificatie BS476 Points 6 & 7 zal vervangen.

In februari 2002 werd EN13501-1 (classificatie van bouwproducten en bouwelementen voor materiaalgedrag bij brand) een Europese norm. De lidstaten moeten deze nieuwe standaard implementeren en hoewel de goedkeuring niet overal even snel gebeurt, is er een duidelijke behoefte aan meer integratie en harmonisatie in de Europese markt.

In recente technische literatuur worden landelijke brandclassificaties vaak verward met de Europese classificatie. Altijd moet speciale aandacht worden besteed aan de norm achter de classificatie. In geval van twijfel kunt u de informatie van de fabrikant verkrijgen. Het moet ook worden opgemerkt dat Euroklasse F blijft staan voor "niet getest", terwijl Euroklasse E de laagste classificatie van geteste producten is.

Ontvlambaarheids- en SBI (Single Burning Item)-tests

Euroklasse B beschrijft de brandprestaties van bouwproducten op basis van twee verschillende tests. Voor het verkrijgen van de Euroklasse B-classificatie moeten vlamvertragende ademende membranen voldoen aan teststandaarden in twee categorieën: Ontbrandbaarheidstest (EN ISO 11925 2), en SBI (Single Burning Item)-test.

 • De ontbrandbaarheidstest geeft de ontvlambaarheid van een membraan onder blootstelling aan een kleine vlam aan
 • De SBI (Single Burning Item)-test bepaalt de potentiële bijdrage van een product tot een brand, waarbij één brandend voorwerp in de hoek van een kamer in de buurt van dat product wordt gesimuleerd

Van materialen waaraan de Euroklasse B-classificatie werd toegekend, is aangetoond dat ze een zeer lage ontvlambaarheid hebben en niet of in beperkte mate bijdragen tot brand, en nauwelijks warmte of rook ontwikkelen. Materialen met de Euroklasse E classificatie zijn alleen nodig om te voldoen aan normen die door de ontbrandbaarheidstest worden vooropgesteld, om inzittenden voldoende tijd te geven om een brandend gebouw te verlaten.

Wat is er momenteel op de markt?

Veel bouwproducten bevatten ingrediënten die zijn bedoeld om het product minder ontvlambaar te maken, en dergelijke vlamvertragers kunnen worden toegevoegd aan het grootste deel van het materiaal of aangebracht als coating op het oppervlak vóór of na de installatie. Deze behandelingen kunnen zeer effectief zijn in het voorkomen van branden en het vertragen van vuurverspreiding, waardoor inzittenden meer tijd hebben om het gebouw te verlaten.

In het verleden bevatten de meeste vlamvertragende producten halogenen zoals chloor en broom. Als het materiaal begon te branden, kwamen deze halogenen vrij als gassen die de verbrandingsreactie beïnvloedden en dus het vuur konden blussen of verminderen. Aan deze vlamvertragers was echter een duidelijk nadeel verbonden. De chloor- en broomgassen konden bijdragen aan giftige dampen. Fabrikanten hebben daarom lang gezocht naar alternatieven.

De DuPont™ Tyvek® FireCurb™  vlamvertragende ademende membranen hebben een moeilijk brandbare laag die is vervaardigd uit een halogeenvrije vlamvertragende coating, speciaal ontwikkeld om de milieu-impact te beperken.

DuPont™ Tyvek® FireCurb™

Gebruikmakend van nieuwe gepatenteerde technologie heeft DuPont Tyvek® FireCurb™ ontwikkeld, dat de sterkte, duurzaamheid en waterbestendigheid van Tyvek®

membranen combineert met vlamvertragende eigenschappen die kunnen worden gebruikt in alle gebouwtypes, van torengebouwen tot dakconstructies, regenbeschermende gevelbekleding en houtskeletbouw. Tyvek® FireCurb™ biedt een oplossing die voldoet aan de verstrengde vereisten voor de bouw- en constructiebranche die zijn voorgeschreven door de bouwproductenrichtlijn van de Europese Commissie. Bestel vandaag een monster!

De ontwikkeling van Tyvek® FireCurb™ betekent een sterk verbeterde brandbescherming in alle soorten bouwtoepassingen door de nieuwe vlamvertragende ademende membranen van DuPont.

DuPont blijft nieuwe bouwmembranen en ontwikkelingen introduceren om te voldoen aan de verschillende bouwvereisten. Het is dus niet verwonderlijk dat het gebruik van Tyvek® FireCurb™  specifieke voordelen voor verschillende bouwtoepassingen inhoudt.

 • Geventileerde gevels voor torengebouwen
  Beperken van vuurverspreiding tussen verdiepingen door de buitenschil.
 • Regenbeschermende open gevelbekleding
  Verhoogt de veiligheid van onbedoelde kleine brandhaarden (bijvoorbeeld sigaretten).
 • Houtskeletbouw
  Beperken van vuurverspreiding tijdens de bouwfase.
 • Dakconstructies
  Verhoogde veiligheid tijdens en na de bouwfase.