<html><head><style>h1 {text-shadow: 1px 1px #111111;}</style></head><body><h1><p style="color:white"><b>REACH-trainingen</b></h1></body></html></p>

 
 
 

Werken aan een veiliger toekomst voor polyurethaanspuitschuim

Verplichte trainingen voor de naleving van REACH
 

Polyurethaan (PU)-spuitschuim is een oplossing die wordt gemaakt door diisocyanaten en polyolen te laten reageren. Deze ingrediënten worden aangetroffen in tal van producten, waaronder verpakkingen, auto's, meubilair, bouwmaterialen, enz.

Op 4 augustus 2020 hebben de Europese autoriteiten in het kader van REACH een nieuwe beperking op diisocyanaten goedgekeurd, waarbij trainingseisen werden vastgesteld voor het gebruik van PU-producten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten. Voor het gebruik van deze producten is training en certificatie vereist om sensibilisatie van de ademhalingswegen en de huid te voorkomen.

REACH is een verordening van de Europese Unie (EU) die tot doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen en tegelijk het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU te vergroten.
 

Vereisten

Uiterlijk op 24 augustus 2023 moeten alle gebruikers van PU-producten worden getraind en gecertificeerd voor de veilige omgang met producten die diisocyanaten bevatten.

  • Iedereen die werkt met producten die > 0,1% diisocyanaat bevatten, moet worden getraind
  • Getrainde gebruikers kunnen de producten blijven gebruiken

De PBS-activiteiten van DuPont zijn zorgvuldig afgestemd op de REACH-vereisten. We bieden momenteel een breed assortiment PU-spuitschuimproducten aan die aan de huidige REACH-vereisten voldoen en we blijven nieuwe oplossingen ontwikkelen. Klanten kunnen voor specifieke productinformatie contact opnemen met de plaatselijke PBS-vertegenwoordiger van DuPont.

Er zal trainingsmateriaal beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers van PU-spuitschuimproducten van DuPont, zodat de training en certificatie vóór de uiterste datum van 24 augustus 2023 kunnen worden afgerond. 

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat alle DuPont-producten die in de EU worden vervaardigd of ingevoerd, volledig aan de REACH-verordening voldoen. Wij werken nauw samen met onze leveranciers en klanten om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.
 

Voor klanten

  • Eindgebruikers van polyurethaanlijmen of -afdichtmiddelen met een diisocyanaatconcentratie van meer dan 0,1% moeten ervoor zorgen dat hun personeel uiterlijk op 24 augustus 2023 is getraind en gecertificeerd, zodat het veilig kan omgaan met producten die diisocyanaten bevatten.
  • Dit geldt voor alle beroepsmatige en industriële polyurethaanafnemers. De relevante PU-producten waarvoor training vereist is, kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de zin “Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid” die op de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en productetiketten staat.
  • Er moeten rapporten van de certificatie worden bijgehouden om bij een inspectie te kunnen bevestigen dat uw personeel is opgeleid. De training wordt ten minste om de vijf jaar vernieuwd.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de distributeur/klant om zijn klanten/eindgebruikers ervan op de hoogte te brengen dat de training en certificatie vereist zijn.

Gratis training over polyurethaan

Ga, voor hulp bij het voldoen aan de REACH-vereisten voor het veilig omgaan met diisocyanaten, naar onderstaande link of gebruik de QR-code om toegang te krijgen tot de webgebaseerde training die geschikt is voor uw toepassing. Voer voor gratis toegang de DuPont-code FEICA_21_C10 in.

Ga naar de gratis training

Voor het gebruik van onze PU-portfolio in de bouwsector, raden wij aan de volgende training en certificatie af te ronden:

T-048: Lijmen, afdichtmiddelen en schuimstoffen die rechtstreeks uit kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur worden aangebracht