PRIVACYVERKLARING

 
 
 

16 augustus 2022 release

Privacy-kwesties gaan DuPont de Nemours, Inc. en zijn dochterondernemingen (“DuPont”) ter harte. Wij stellen u daarom graag op de hoogte van de wijze waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Samen met het algemene privacybeleid inzake informatie, bevat deze privacyverklaring de werkwijzen van DuPont ten aanzien van de informatie die wij verzamelen via de website en de mobiele applicatie die eigendom is en gecontroleerd wordt door DuPont en  waar u deze privacyverklaring kunt lezen (respectievelijk de ´Site´ en de ´App´), alsmede offline, ingeval een mededeling wettelijk vereist is. Door DuPont persoonlijke informatie te verschaffen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze privacyverklaring.

Wanneer u via de site naar een baan solliciteert, valt het gebruik door DuPont van de persoonlijke informatie die u via Career Center verschaft, onder “Mededeling van DuPont inzake de privacy van sollicitanten”. Als u een werknemer bent, vallen uw persoonlijke gegevens onder de Kennisgeving inzake bescherming van persoonlijke gegevens van werknemers, die voor u beschikbaar is door contact op te nemen met de plaatselijke Human Resources.

 
 
 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie die DuPont verzamelt

“Persoonlijke informatie” is informatie waarin u als persoon wordt geïdentificeerd of die zich tot u verhoudt als een identificeerbaar persoon.

Persoonlijke informatie bestaat uit:

 • Naam;
 • Postadres (waaronder facturatie- en verzendadres);
 • E-mailadres;
 • Creditcard- en betaalkaartnummer;
 • Btw-nummer verkoper of klant;
 • Nationaal identificatienummer, zoals burgerservicenummer;
 • Door bedrijf uitgegeven identificatienummer;
 • Geboortedatum;
 • Financiële informatie wanneer u krediet aanvraagt;
 • Bankinformatie, zoals rekening- en routing- (ABA-)nummers;
 • Wachtwoorden en herinneringsvragen/antwoorden;
 • Aankoopgeschiedenis.

 
DuPont verzamelt persoonlijke informatie wanneer u gebruikt maakt van uiteenlopende door ons geboden mogelijkheden, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u een product of service bestelt, krediet aanvraagt of een verzoek indient;
 • Wanneer u uw aankoop van een product registreert;
 • Wanneer u een garantiekaart indient;
 • Wanneer u zich inschrijft voor abonnementen, technologiefora of andere communicatievormen via de Site of de App;
 • Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promotie, sweepstakes, een enquête of een andere promotievorm;
 • Wanneer u deelneemt aan een blog of forum;
 • Wanneer wij marktonderzoek uitvoeren, of u op een vakbeurs of ander evenement ontmoeten.

 
Wij moeten persoonlijke informatie verzamelen om u te kunnen voorzien van de services en producten waar u om hebt verzocht. Als u niet de verzochte informatie levert, kunnen wij de services mogelijk niet leveren. Als u ons of onze serviceverleners persoonlijke informatie over andere mensen levert die verband houdt met de services, verklaart u dat u gemachtigd bent om dit te doen en om ons toestemming te geven de informatie te gebruiken, overeenkomstig deze privacyverklaring.

Mogelijk combineren we persoonlijke informatie die wij over u verzamelen met persoonlijke informatie die u levert aan DuPont via andere bronnen, zoals productregistraties, inlichtingen of marketingevenementen. Wij gebruiken de gecombineerde persoonlijke informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring, zolang deze gecombineerd is.

Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken 

Wij en onze serviceverleners gebruiken persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden:

 • Wij handelen uw aankopen af en beantwoorden uw verzoeken en vragen om inlichtingen.

 
- Wij verwerken uw betalingen, leveren uw bestelling, communiceren met u over uw aankoop en leveren u de bijbehorende klantenservice.

- Wij sturen u belangrijke informatie over de Site of de App, veranderingen van DuPonts algemene voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie.

- Wij stellen u in staat te communiceren met anderen via de Site of App (bijvoorbeeld via een blog, prikbord, berichtgeving, chatfunctie, profiel of andere sociale media). Door deze functies te gebruiken, laat u DuPont weten dat u gemachtigd bent de naam, het e-mailadres en de informatie van het sociale media-account van uw vriend/vriendin te gebruiken en aan DuPont te leveren.

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om een wettelijke verplichting na te leven.

 • Wij versturen u e-mailwaarschuwingen, sms-berichten en andere geschreven of elektronische berichten.

 
Wij zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om een wettelijke verplichting na te leven.

 • Wij personaliseren uw ervaring door op u toegesneden producten en aanbiedingen te presenteren.

 
- Om u beter te begrijpen en onze communicatie met u te personaliseren.

- Wij sturen u marketingberichten waarvan wij menen dat ze interessant voor kunnen zijn, waaronder informatie over vakbeurzen.

Wij zullen deze activiteit uitvoeren als u er toestemming voor geeft of als wij er een legitiem belang bij hebben.

 • Wij bieden u de mogelijkheid u in te schrijven voor prijsvragen, technologiefora en andere activiteiten.

 
-  Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen en soortgelijke promotiemiddelen en om deze activiteiten te beheren. Een aantal van deze activiteiten is onderworpen aan aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven. Wij raden u daarom aan deze regels nauwkeurig te lezen.

- Wij stellen u in staat u te registreren en deel te nemen aan technologiefora en andere evenementen met DuPont.

Wij zullen persoonlijke informatie aldus gebruiken om onze contractuele relatie met u te beheren, of met uw toestemming.

 • Wij vervullen de zakelijke doelstellingen van DuPont.

Voor data-analyses, audits, onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van de website van DuPont, verbetering van de services van DuPont, ontwikkeling van marketingevenementen en vaststelling van gebruikstrends.

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren ter beheer van onze contractuele relatie met u, om een wettelijke verplichting na te leven, om de doeltreffendheid van marketingactiviteiten vast te stellen en/of omdat wij een legitiem belang hebben dit te doen.

Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken wanneer wij menen dat dit noodzakelijk of relevant is om: (a) te voldoen aan geldende wetgeving, waaronder wetten buiten uw land van verblijf; (b) te voldoen aan juridische procedures; (c) te beantwoorden aan verzoeken van publieke en overheidsinstanties waaronder instanties buiten uw land van verblijf; (d) naleving van de algemene voorwaarden van DuPont te waarborgen (e) de bedrijfsactiviteiten van DuPont te beschermen; (f) de rechten, privacy, veiligheid, het eigendom van DuPont, van u en anderen te beschermen; en (g) DuPont in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

Hoe persoonlijke informatie wordt vrijgegeven 

Uw persoonlijke informatie mag worden vrijgegeven:

 • Binnen de groep van DuPont-ondernemingen, vanwege de in de privacyverklaring beschreven doelstellingen.
  DuPont de Nemours, Inc. en de lokale dochteronderneming waarmee u communiceert zijn elk verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie.

 • Aan DuPont’s externe aanbieders van services.
  Deze externe partijen bieden diensten aan als website hosting, data-analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, productdistributie, levering van infrastructuur, IT-services, klantenservice, e-mailleveringsservices, creditcardverwerking, boekhoudkundige controlediensten en andere soortgelijke services om deze partijen in staat te stellen services te leveren.

 • Aan derden zoals agenten, retailers en distributeurs ter facilitering van de verkoop en distributie van producten en diensten van DuPont, die marketingcommunicatie kan omvatten die samenhangt met uw keuzes.

 • Aan externe sponsors van sweepstakes, prijsvragen en soortgelijke promotiemiddelen.

 • Aan een externe partij die u krediet kan aanbieden om door DuPont aangeboden producten of diensten te kopen.

 • Om u te identificeren aan iedereen naar wie u berichten hebt gestuurd via de Site.

 • Aan een externe partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere beschikking aangaande de gehele of gedeeltelijk onderneming en aandelen van DuPont in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure.

 • Aan derde partijen in verband met licentieverlening, gezamenlijke ontwikkeling of soortgelijke regelingen.

 • Door u, wanneer u gebruik maakt van functies op een site of app van DuPont die de mogelijkheid bieden met DuPont en anderen te communiceren (bijvoorbeeld via een blog, prikbord, berichtgeving, chatfunctie, profiel of andere sociale media). 
  Wanneer u deze website gebruikt moet u er zich van bewust zijn dat de informatie die u verzendt, waaronder uw naam, locatie en e-mailadres, mogelijk door anderen kunnen worden gezien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie die u verkiest via deze functies te verzenden en wij raden u met klem af om via deze functies gevoelige persoonlijke informatie vrij te geven (zoals informatie over uw gezondheid of over uw credit card). Gebruikt u deze functies, dan kunnen uw persoonlijke informatie op de Site of de App blijven, zelfs nadat u bent opgehouden de Site of de App te gebruiken.

 
Wij kunnen persoonlijke informatie ook vrijgeven wanneer wij menen dat dit noodzakelijk of relevant is om: (a) te voldoen aan geldende wetgeving, waaronder wetten buiten uw land van verblijf; (b) te voldoen aan juridische procedures; (c) te beantwoorden aan verzoeken van publieke en overheidsinstanties waaronder instanties buiten uw land van verblijf; (d) naleving van de algemene voorwaarden van DuPont te waarborgen (e) de bedrijfsactiviteiten van DuPont te beschermen; (f) de rechten, privacy, veiligheid, het eigendom van DuPont, en van u en anderen te beschermen; en (g) DuPont in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

We verkopen geen persoonlijke gegevens van consumenten aan derden.

OVERIGE INFORMATIE

Overige informatie die wij verzamelen

“Overige informatie” is informatie waarin uw specifieke identiteit niet wordt onthuld of die zich niet tot u verhoudt als een identificeerbaar persoon.

Overige informatie bestaat uit:

 • Browserinformatie;
 • Informatie die wordt verzameld via cookies, pixel tags en andere technologieën;
 • Demografische informatie en andere door u geleverde informatie;
 • Samengevoegde informatie.

 

Hoe wij overige informatie verzamelen 

DuPont and DuPont’s externe aanbieders van services kunnen overige informatie op uiteenlopende wijzen verzamelen, zoals:

 • Via uw browser of apparaat.
  Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers en apparatenverzameld, waaronder uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype, schermresolutie, besturingssysteemversie, de producent en het model van uw apparaat en type internetbrowser en -versie.

 • Door uw gebruik van een app.
  Wanneer u de App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceverleners gebruiksgegevens van de App bijhouden en verzamelen, zoals uw locatie of de datum en tijd dat de App op uw apparaat contact maakt met onze servers en wat voor informatie en bestanden naar de app zijn gedownload op basis van uw apparaatnummer.

 • Via uw gebruik van een App, verbonden apparaat of toestel, waaronder onbemande luchtvaartuigen.
  De fysieke locatie van uw apparaat en de bijbehorende locatie en tijd worden verzameld per satelliet, mobiele-telefonietoren, wifi-signalen of andere technieken. Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde, op locatie gebaseerde services en inhoud. In bepaalde gevallen is het u toegestaan om een dergelijk gebruik en/of het delen van de locatie van uw apparaat toe te laten of af te wijzen, maar als u dat doet, kunnen wij en onze partners u niet de relevante gepersonaliseerde services en inhoud leveren.

 • Van u.
  Informatie zoals uw locatie en andere informatie, waaronder het communicatiemiddel van uw voorkeur, worden verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig levert. Tenzij in combinatie met persoonlijke informatie, onthult deze informatie uw identiteit niet, noch die van andere gebruikers van de Site of App.

 • Door informatie samen te voegen.
  Samengevoegde persoonlijke informatie onthult uw identiteit niet, noch die van enige andere gebruiker van de site of app. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie gebruiken ter berekening van het percentage DuPont-gebruikers met een bepaald telefonisch netnummer.

 
Lees ons cookiebeleid en leer hoe wij en onze serviceverleners cookies en soortgelijke volgtechnieken gebruiken om u onder andere advertenties te bieden die op uw interesses gebaseerd zijn.

Hoe wij overige informatie gebruiken en vrijgeven 

Omdat de overige informatie uw identiteit niet onthult, mogen wij die informatie voor elk doel gebruiken en vrijgeven. Als wij verplicht zijn om onder de geldende wetgeving overige informatie als persoonlijke informatie te behandelen, dan gebruiken wij die en geven wij die vrij met hetzelfde doel als waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

In sommige gevallen combineren we overige informatie met persoonlijke informatie, zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie. Wanneer wij overige informatie combineren met persoonlijke informatie - bijvoorbeeld wanneer wij informatie die u bij inschrijving levert, combineren met overige informatie om u te voorzien van gerichte gepersonaliseerde marketing - wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonlijke informatie.

IP-ADRESSEN

Uw “IP-adres” is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegewezen, en dat u gebruikt via uw Internet Service Provider (ISP).

Hoe wij IP-adressen verzamelen 

Een IP-adres wordt vastgesteld en automatisch aan de logbestanden van de DuPont-server toegevoegd, steeds wanneer een gebruiker de site bezoekt, samen met de datum en tijd van het bezoek en de bezochte pagina's. Het verzamelen van IP-adressen is standaard op het internet en wordt automatisch door veel websites gedaan.

Hoe DuPont IP-adressen gebruikt en vrijgeeft 

DuPont gbruikt IP-adressen om bijvoorbeeld sitegebruik te berekenen, serverproblemen mede te diagnosticeren, de site te beheren en inhoud te bieden die is toegesneden op uw land. Ook kunnen wij IP-adressen om dezelfde redenen gebruiken en vrijgeven als waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven. Merk op dat wij IP-adressen, logbestanden van servers en gelijksoortige informatie als andere informatie behandelen, behalve als wij krachtens geldende wetgeving tot iets anders verplicht zijn.

SITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring heeft niets te maken met de privacy, informatie of andere werkwijzen van derden, waaronder derden die een site beheren waaraan de Site of de App gelinkt is, noch zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Privacy verklaring van een link op de Site of de App houdt niet in dat DuPont op enige wijze met de gelinkte site instemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatieverzameling, het gebruik, de vrijgave of het beveiligingsbeleid of de beveiligingswerkwijzen van app-ontwikkelaars, app-leveranciers, leveranciers van platforms voor sociale media, leveranciers van draadloze services, of producenten van apparaten, ook niet ten aanzien van persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekend maakt via of in verband met de Apps.

´DO NOT TRACK´

DuPont reageert momenteel niet op ´do-not-track´-signalen van browsers.

BEVEILIGING

DuPont treft redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie die onder controle staat van DuPont. Helaas is de veiligheid van data-overdracht of data-opslagsystemen op het internet nooit volledig gegarandeerd. Wanneer u reden hebt aan te nemen dat uw interactie met DuPont niet langer veilig is, dient u ons het probleem onmiddellijk te melden, op elke wijze die beschreven staat in de paragraaf ”Contact opnemen met DuPont” hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes ten aanzien van het gebruik en de vrijgave door DuPont van uw persoonlijke informatie

DuPont biedt u veel keuzes ten aanzien van ons gebruik en de vrijgave van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. Door contact op te nemen met ons vragenbeheercentrum, kunt u ervoor kiezen geen elektronische marketingberichten meer te ontvangen. U kunt ons verzoeken geen persoonlijke informatie van u te delen met ongerelateerde derden voor hun marketingdoeleinden.

Zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar is, zullen wij proberen aan uw verzoek(en) te voldoen. Attentie: als u geen marketing-gerelateerde boodschappen meer van DuPont wenst te ontvangen, kunnen wij u nog wel belangrijke administratieve berichten sturen, en die kunt u niet afwijzen.

Hoe u uw toegang kunt verkrijgen tot uw persoonlijke informatie, deze kunt veranderen of kunt tegenhouden 

Wilt u verzoeken om herziening, correctie, bijwerking, blokkering of verwijdering van, het gebruik door DuPont van persoonlijke informatie die u DuPont eerder hebt geleverd, of hebt u bezwaar tegen dit gebruik of wilt u het anderszins beperken , , of wilt u een elektronische kopie van uw persoonlijke informatie om die over te dragen aan een ander bedrijf (in zoverre de geldende wetgeving in dit recht van dataverplaatsing voorziet), dan kunt u contact opnemen met het Vragenbeheercentrum.

In uw verzoek moet u duidelijk maken welke informatie u veranderd wilt hebben, of u wilt dat uw persoonlijke informatie op een DuPont-database wordt uitgeschakeld, of moet u DuPont laten weten welke beperkingen u wilt opleggen aan het gebruik door DuPont van uw persoonlijke informatie. Zo snel als dit redelijkerwijs uitvoerbaar is, zullen wij proberen aan uw verzoek(en) te voldoen.

BEWAARPERIODE

Wij bewaren uw persoonlijke informatie net zo lang als noodzakelijk is om de doelstellingen te vervullen die in deze privacyverklaring beschreven staan, tenzij een langere bewaarperiode vereist is of wettelijk is toegestaan.

De criteria ter vaststelling van onze bewaarperioden omvatten:

 • De tijdsduur van onze voortgaande relatie met u en van onze verlening van door u verzochte services;
 • Of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (zo vereisen bepaalde wetten dat wij uw transacties enige tijd bewaren voordat wij ze kunnen verwijderen); of
 • de wenselijkheid van bewaring in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld bij geldende statuten inzake beperkingen, procesvoeringen of reglementaire onderzoeken).

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR KINDEREN

DuPont zet zich in voor de bescherming van de privacybehoeften van kinderen en wij sporen ouders en voogden aan een actieve rol te spelen in de online activiteiten van hun kinderen. DuPont richt zich met de Site en de App niet tot kinderen onder zestien (16) jaar, noch verzamelt het willens en wetens persoonlijke informatie van kinderen met als oogmerk om producten of diensten te verkopen. DuPont neemt deel aan selecte onderwijsprogramma's, zoals wetenschap en milieubewustzijn ter ondersteuning van scholen en gemeenschappen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij voorzieningen hebben of waar wij een serviceverlener in dienst hebben genomen, waaronder de Verenigde Staten, dat mogelijk andere regels voor gegevensbescherming heeft dan in uw land.

Wanneer u zich in de Europese Economische Zone bevindt (EEA): Van een aantal niet-EEA-landen erkent de Europese Commissie (EC) dat zij adequate gegevensbescherming bieden, in overeenstemming met EEA-normen (zie de volledige lijst van landen). Voor overdrachten van de EEA naar landen die niet als adequaat worden beschouwd, hebben wij adequate maatregelen getroffen, zoals standaard contractuele clausules die door de EC zijn aangenomen ter bescherming van uw persoonlijke informatie. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen door contact op te nemen met DuPont (zie hieronder).

Gebruik van Analytics door DuPont.

DuPont kan gebruik maken van Google Analytics van Google, Inc. ("Google") dat gebruik maakt van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om DuPont te helpen begrijpen hoe u onze website en Mobiele APP gebruikt.  DuPont classificeert Google Analytics-cookies als 'functionele cookies'. Door 'Alles weigeren' te kiezen in de cookiebanner worden er geen Google Analytics-cookies op uw apparaat geplaatst. Als u uw voorafgaande toestemming wilt intrekken kunt u dit eenvoudig doen door op de link 'Cookievoorkeuren' onderaan onze websites te klikken en 'Vereiste cookies' te selecteren.

 • De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website en Mobile APP (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS en andere landen (de servers zijn eigendom van Google).
 • Google zal deze informatie gebruiken om gegevens over uw gebruik van de website en Mobiele APP te verstrekken die het mogelijk maken rapporten over de activiteit op de website & Mobiele APP op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de website en Mobiele APP en het internetgebruik.
 • Google mag deze informatie aan derden verschaffen als dit wettelijk verplicht is, of als deze derden de informatie namens hen verwerken.
 • Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het bedrijf beschikt.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website en mobiele APP kunt benutten.
  Voor Duitse gebruikers, om Google Analytics tracking volledig uit te schakelen, klik hier.
 • U kunt meer te weten komen over de praktijken van Google door hier te klikken en u hier afmelden.

DuPont kan mogelijk andere analysetools gebruiken, zoals bijvoorbeeld Adobe, ScanTrust, enz.

GEVOELIGE INFORMATIE

Wij verzoeken u DuPont geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen en bekend te maken, (bijvoorbeeld informatie die verband houdt met raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Site of App of anderszins.

UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen. Bekijk “LAATSTE UPDATE” bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Veranderingen aan deze privacyverklaring treden in werking wanneer wij de gereviseerde privacyverklaring op the Site of App publiceren. Uw gebruik van de Site of App na deze veranderingen betekent dat u de herziene privacyverklaring aanvaardt.

CONTACT OPNEMEN MET DUPONT

Hebt u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op middels het webformulier privacyverzoek, telefonisch via onderstaand nummer of schrijf naar het volgende adres:

DuPont Contact Center

Bedrijvenlaan 9,
2800, Mechelen,
Belgium

+800-3876-6838

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE EEA

In de EEA kunt u een klacht indienen bij een databeschermingsinstantie voor uw land of regio, of waar zich een beweerde inbreuk op geldende databeschermingswetgeving heeft voorgedaan. Een lijst van databeschermingsinstanties vindt u op de website van de Europese Commissie.