Het dragen van Tyvek® 800 J overalls van DuPont™ is veiliger en comfortabeler voor operators bij S.G.A.-J.Meyer

Case Study
Case Study
Hygiëne en omgeving| Industriële schoonmaak | DuPont Tyvek® overalls
 
 
 
 
 
 

Hygiëne en milieu zijn de belangrijkste thema‘s binnen S.G.A.-J. Meyer, een bedrijf dat gespecialiseerd is in riolering, de verzameling en opslag van afval en de inspectie en schoonmaak van materiaal dat zowel in de industrie als door particuliere klanten wordt gebruikt. Dit familiebedrijf werd in 1949 vlakbij Giens opgericht en het succes is gestoeld op de kwaliteit van de activiteiten, waarbij veiligheid een onlosmakelijke rol speelt. Bedrijfsactiviteiten in kritische omgevingen en gevaarlijke locaties zijn dagelijkse kost voor S.G.A.-J. Meyer. "Onze teams werken in allerlei verschillende omgevingen (bedrijven, kerncentrales, etc.) en verzamelen en pompen afval en voeren rioleringswerkzaamheden uit," legt Lucie Hambert, hoofd van kwaliteit, veiligheid en milieu uit. "De operators behandelen ziekteverwekkers in het afval in de luchtkoeling van de kerncentrales met een chemische procedure die gepatenteerd is door S.G.A.-J. Meyer en zijn verantwoordelijk voor het verlagen van de detectiedrempel tot het niveau dat door de huidige regelgeving is bepaald voordat ze het afval verzamelen en opslaan. Als zij deze werkzaamheden uitvoeren, lopen ze grote chemische gevaren en vandaar dat zij buitengewoon goed beschermd moeten zijn."

Operators tevreden stellen wat betreft gebruikerscomfort

Samen met Frédéric Fontaine, toezichthouder en lid van commissie voor gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden, is Lucie Lambert belast met het implementeren van het risicopreventieproces. Dit houdt in het bijzonder in dat zij de risico‘s moeten inschatten en permanent in gesprek zijn met de operators, zowel op de locatie van S.G.A.-J. Meyer als in het veld, zodat hun eisen duidelijk worden. Feedback is van grote waarde voor haar, omdat zij daarmee weloverwogen keuzes kan maken voor de meest geschikte persoonlijke beschermingskleding. "Als een activiteit specifieke persoonlijke beschermingskleding vereist, vraag ik eerst aan Frédéric of we dit artikel op voorraad hebben. Zo niet, voeren we een onderzoek uit, verzamelen we proefartikelen en testen we de beschermende kleding. Deze testfase kan een maand duren". Dit proces is ook gevolgd voor de Tyvek® 800 J die als vervanging dient van de andere modellen in het bedrijf en die weliswaar voldoet aan de beschermingseisen, maar niet aan de eisen van de operators: "De pakken die we gebruikten waren gemaakt van een drievoudige laag polyethyleenfolie en konden niet "ademen". Als gevolg daarvan waren de operators na een uur en een kwartier doordrenkt van de transpiratie, ook als de temperatuur niet bijzonder hoog was. Ze voelden zich opgesloten." Een ander probleem was de stijfheid van het materiaal: "De operators hadden het gevoel rond te lopen in een zware plastic zak die hun bewegingsvrijheid beperkte. Deze kleding was zo ongemakkelijk dat de operators deze op onjuiste wijze gingen gebruiken. Daarom moesten we met een oplossing komen."

“Tegenwoordig willen onze operators niets anders meer dragen dan de Tyvek® kleding"

De teams van S.G.A.-J. De teams van Meyer maakten al naar tevredenheid gebruik van de Tyvek® overall Tyvek® 500 Xpert  - voor lichte werkzaamheden. Lucie Lambert en Frédéric Fontaine besloten daarom om de nieuwe Tyvek®800 J overall te testen die bijzonder goed geschikt is voor rioleringswerkzaamheden dankzij zijn bestendigheid tegen hogedrukspuiten met lage concentraties anorganische chemicaliën.

De Tyvek®800 J  (categorie III, type 3) is ontwikkeld als een zeer comfortabel alternatief voor tegen  chemicaliën beschermende kleding voor de minder veeleisende toepassingen van type 3. Deze is vaak gemaakt van een drievoudige laag polyethyleenfolie die stijf, slecht aanpasbaar en bovenal erg heet is.

De Tyvek®800 J is het eerste Tyvek® kledingstuk dat wordt aangemerkt als "vloeistofdicht" (type 3). S.G.A.-J. Meyer hoeft voor verschillende behoeften dus niet langer verschillende kleding beschikbaar te hebben, wat veel kosten scheelt. Daarnaast is de Tyvek®800 J, in tegenstelling tot veelgebruikte alternatieven, dampdoorlatend en kan deze stress als gevolg van hitte tegengaan. De kleding wordt dan ook sneller geaccepteerd door de gebruiker en verhoogt de productiviteit van het personeel en de levensduur van het kledingstuk.

Na enkele maanden is iedereen het erover eens. De operators en technici van het bedrijf maken allen gebruik van de Tyvek®800 J kleding. "Onze operators willen niets anders meer dragen dan de Tyvek®800 J, ofwel het witte pak met de oranje strepen, zoals het op de werkvloer genoemd wordt," merkt Frédéric Fontaine op. "Als ze een hogedrukspuit gebruiken en naast de tank staan, zijn ze perfect beschermd en worden ze nooit nat. Het zit comfortabel dankzij het "ademend" vermogen van de stof en is relatief licht, terwijl hun armen vrij kunnen bewegen. Omdat het bovendien goed ontworpen is en minder stijf dan de eerdere kledingstukken is, is het waarschijnlijk minder aan slijtage van de dagelijkse werkzaamheden onderhevig."

Met het oog op bescherming tegen chemicaliën ondersteunt dit kledingstuk de operators van S.G.A.-J. Meyer-operators bij hun tankreiniging en ontgassingswerkzaamheden, evenals pompwerkzaamheden op locatie bij klanten, waarbij anti-elektrostatische kleding vereist is. Tyvek® 800 J kleding met antistatische behandeling aan de binnenkant, biedt elektrostatische bescherming in overeenstemming met de EN1149-1, inclusief EN1149-5 indien op de juiste manier geaard.

 "Tyvek®800 J kleding biedt effectieve bescherming tegen lage concentraties anorganische chemicaliën en is nauwelijks aanwezig dankzij het lichte ontwerp en het gebruikscomfort. Alle beschermings- en comfortcriteria zijn in één product samengebracht, waardoor dit pak erg veelzijdig is en dit is een verklaring voor zijn populariteit bij de medewerkers van S.G.A.-J. Meyer,” concludeert Lucie Lambert.