Bescherming tegen chemicaliën - overwegingen voor persoonlijke beschermende uitrusting voor werk met gevaarlijke chemicaliën

Artikel
Artikel
Bescherming tegen chemicaliën - overwegingen voor persoonlijke beschermende uitrusting voor werk met gevaarlijke chemicaliën
 
 
 

De keuze van persoonlijke beschermende uitrusting voor situaties met gevaarlijke chemicaliën is een ingewikkelde en ontmoedigende taak en door het aantal variabelen kan het zonder deskundig advies een moeilijk en verwarrend process zijn.

DE NOODZAAK VAN SYSTEMATISCHE RISICOANALYSEN

Chemicaliën kunnen in verschillende stadia van hun levenscyclus een risico vormen, van productie tot eindgebruik en in sommige gevallen nog een lange tijd daarna. Het enorme spectrum van chemicaliën die overal in de industrie, landbouw, gezondheidszorg en vele andere sectoren worden gebruikt, maakt het bijzonder moeilijk om de risico’s te minimaliseren die gevaarlijke chemicaliën met zich meebrengen. Chemicaliën worden gebruikt in veel verschillende toepassingen, op veel verschillende manieren en op de meest uiteenlopende locaties, waardoor ze een duizelingwekkend scala aan mogelijke risicogebieden met zich meebrengen, van fabrieksinstallaties, laboratoria, lakstraten en onderhoudswerkplaatsen tot kerncentrales, saneringslocaties, medische instellingen en noodsituaties. Chemicaliën kunnen ook op verschillende manieren schade toebrengen aan mensen; ze kunnen letsel veroorzaken door direct contact met de huid, door inademing van rook, damp of stof en door inslikken.

De daaruit voortvloeiende verscheidenheid aan toepassings- en gevaarscenario´s maakt het essentieel om systematische risicoanalyse uit te voeren voor de keuze van specialistische persoonlijke beschermende uitrusting voor bescherming tegen chemicaliën. Bij de keuze van chemische persoonlijke beschermende uitrusting is het niet voldoende om simpelweg te vertrouwen op de algemene maatstaven van de industrie of te voldoen aan het 'wettelijke minimum'. Een van de problemen hier is dat er een enorm breed aanbod aan bescherming is in elk van de Europese categorieën voor persoonlijke beschermende uitrusting.

Een ander probleem is dat het theoretische beschermingsniveau van beschermende uitrusting in de praktijk zelden of nooit wordt bereikt en dat de werkelijke bescherming moeilijk is vast te stellen. Veiligheidsprofessionals moeten daarom verder kijken dan deze nominale cijfers en letten op het ´volledige veiligheidsplaatje´ om te voldoen aan hun wettelijke eisen of om ´alle redelijkerwijs praktische´ maatregelen te nemen om werknemers te beschermen tegen onnodige blootstelling aan chemische gevaren. Dit betekent dat veiligheidsprofessionals bij de beoordeling van alternatieve beschermingsoplossingen, naast het verstrekken van geschikte technische bescherming, rekening moeten houden met factoren als comfort, pasvorm, compatibiliteit van verschillende onderdelen, onderhouds- en opslagfactoren etc.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN INDUSTRIËLE CHEMICALIËN

Als u niet weet met welke stof u te maken hebt, beschouw deze dan altijd als gevaarlijk.

  • Gebruik nooit ongelabelde chemische producten.
  • Houd rekening met de gevaren die gepaard met alle chemicaliën die u gebruikt zorg ervoor dat u weet hoe u het product veilig moet gebruiken.
  • Meng of versnijd nooit chemicaliën tenzij u weet wat u doet en u daarvoor de benodigde training hebt gehad.
  • Overleg indien mogelijk met de chemische fabrikant voor veiligheidsadvies en lees altijd het etiket op chemische producten.
  • Neem een erkende leverancier in de arm bij de keuze van persoonlijke beschermende uitrusting voor blootstelling aan chemicaliën en houd altijd rekening met de veiligheid, de duurzaamheid en het draagcomfort.

DE KEUZE VAN BESCHERMENDE UITRUSTING IS EEN MOEILIJKE TAAK

Persoonlijke beschermende uitrusting is de laatste verdedigingslinie als het gaat om de bescherming van personeel tegen chemische gevaren. Daarom is het een cruciale veiligheidsmaatregen die het niet mag laten afweten. Toch is persoonlijke beschermende uitrusting vaak onder de maat, te uitgebreid of verkeerd waardoor het personeel onnodig risico loopt en storingen optreden door schade, slecht onderhoud of verkeerd gebruik.

De keuze voor chemische beschermende uitrusting is daarom een ingewikkelde taak. Onjuiste specificatie van beschermende uitrusting betekent dat het personeel in gevaar is of op zijn minst dat de productiviteit niet optimaal is. Om het nog moeilijker te maken, zijn sommige risico´s die met bepaalde chemicaliën gepaard gaan, niet meteen zichtbaar. De gevolgen van blootstelling aan bepaalde chemicaliën doen zich soms pas jaren later voor, lang na het moment van contact.

Daarom moet met grote zorg een geschikte werkuitrusting worden gekozen tegen bekende of voorziene risico´s. Het gebruik van persoonlijke beschermende uitrusting (tenzij verplicht) moet worden bepaald aan de hand van de risicoanalyse voor de betreffende activiteit of omgeving en daarbij moet ook worden gedacht aan het comfort van de gebruiker. Persoonlijke beschermende uitrusting die moeilijk aan- en uit te trekken is, oncomfortabel is, de bewegingsvrijheid beperkt of de werkzaamheden onnodig hindert, stuit altijd op weerstand van de gebruiker. De keuze voor gebruiksvriendelijke beschermende uitrusting is net zo belangrijk als en nog moeilijker dan die voor de geschikte technische specificatie.

CLASSIFICATIES VAN PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING - VOORDELEN EN BEPERKINGEN

Bij de omschrijving van beschermende kleding moet rekening worden gehouden met de beperkingen van de huidige technische standaard. De Europese CE-markering betekent bijvoorbeeld dat chemische beschermende kleding voldoet aan bepaalde minimumeisen en aan een van de zes CEN-classificaties of 'types' voor kleding. Door de uiteenlopende prestaties van de verschillende types kunnen twee uitrustingen van hetzelfde 'type' echter zeer verschillende beschermingsniveaus bieden.

Hetzelfde geldt voor de EN 'doorbraakklassen', die een indicatie geven van de doorlaatbaarheid na verloop van tijd en die worden gemeten in laboratoriumomstandigheden, waardoor ze voor de praktijk slechts een indicatie geven. U dient er altijd rekening mee te houden dat het theoretische beschermingsniveau onder gecontroleerde omstandigheden sterk kan verschillen van de bescherming in werkelijke gebruiksomstandigheden en dat elk gevaar, elke werkactiviteit en elke gevaarlijke omgeving verschillend is. Bijvoorbeeld: verschillende werkplekconfiguraties, ruimte en uitrusting, werkzaamheden, werkgewoonten en individuele factoren. Om deze redenen is het belangrijk om professioneel advies in te winnen voor de beoordeling en keuze van kleding voor gevaarlijke omgevingen.

Verder wordt er in de CEN-standaard en andere klassificeringen weinig of geen aandacht besteed aan ergonomische eigenschappen en geven ze kopers en omschrijvers geen enkele indicatie van hoe comfortabel een kledingstuk is voor de drager.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Denk eraan dat persoonlijke beschermende uitrusting alleen de individuele drager beschermt en niet de oorzaak van het risico aanpakt. Het is belangrijk om alle mogelijke maatregelen te nemen om het gevaar weg te nemen voordat u nadenkt over manieren om de blootstelling te beperken. De volgende ´hiërarchie van gevaarbeheersing´ kan worden gebruikt als een vuistregelgids:

  • Elimineren - neem het risico geheel weg als dat mogelijk is.
  • Vervangen - zoek een veiliger alternatief, zoals een minder giftige stof of een andere werkmethode.
  • Beschermen - neem technische maatregelen om de werknemers te beschermen, zoals mechanische verluchting, machinebeschermers, afstandbediening etc.
  • Waarschuwen en opleiden - implementeer training voor werknemers en installeer geschikte alarm- en waarschuwingssystemen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Het is de verantwoordelijkheid van het management om het werk en werkmethoden veilig te ontwerpen en om het werk en de procedures opnieuw te beoordelen wanneer de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe gevaren zich voordoen. De werkgever is echter niet alleen verantwoordelijk. Werknemers moeten worden opgeleid om verantwoordelijkheid te nemen voor het herkennen van risicosituaties en het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van persoonlijke beschermende uitrusting en het op de hoogte zijn van het gebruik, de beperkingen, de levensduur en de juiste verwijdering ervan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU ANTWOORDEN KRIJGEN - PROFESSIONEEL ADVIES KRIJGEN

De optimale keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen vereist een goed begrip van de risico's en een gedetailleerde kennis van persoonlijke bescherming, technische standaarden en prestaties van uitrustingen. Overleg met de fabrikant van persoonlijke beschermende uitrusting is essentieel om het aanbod aan bescherming te begrijpen en om ervoor te zorgen dat veiligheid optimaal is. Kies geen beschermende overalls (of andere beschermende kleding) op basis van een website of een artikel zonder professioneel advies, tenzij het een herhalingsbestelling is. De optimale en veiligste keuze voor persoonlijke beschermingskleding vereist gezond verstand, een goed begrip van de risico's en een brede kennis van persoonlijke bescherming, technische standaarden en prestaties van uitrustingen.

DuPont heeft een uitgebreid assortiment van beschermende kleding en accessoires voor chemische werkzaamheden, waaronder de zeer veelzijdige Tychem ® 4000S. Deze is ontworpen voor maximaal comfort in gevaarlijke omstandigheden. Daarnaast is er de nieuwe Tyvek® 800J overall, die luchtdoorlatendheid combineert met weerbaarheid tegen oliën, deeltjes en hogedrukspuiten van watergebaseerde chemicaliën in een zeer comfortabel en ademend kledingstuk voor beperkt gebruik van type 3.

DuPont - WERELDWIJD MARKTLEIDER IN PERSOONLIJKE BESCHERMING

DuPont, een wereldleider op het gebied van persoonlijke bescherming, buigt zich al meer dan 40 jaar met de beste technologieën en innovaties over de veiligheidseisen in de wereld. DuPont Personal Protection biedt uitgebreide ondersteuning bij het kiezen van beschermende kleding en het bepalen van chemische risico's, en ook trainingen voor het gebruik van beschermende kleding. Voor alle beschermende kleding van Tyvek® en Tychem® is er een op maat gemaakte keuzeservice beschikbaar.

 
 
 

Vind het juiste beschermende product voor uw toepassing of industrie met DuPont™ SafeSPEC™.
SafeSPEC™

Vind uw juiste beschermende product voor uw werk met SafeSPEC™

Blader door technische informatie, video´s, webinars en casestudy´s over DuPont PBM
Bronbibliotheek

Vind hier technische informatie, video's, webinars en case studies

Hier ziet u waar u DuPont-producten kunt kopen.
Waar te kopen