Gewasbescherming

DuPont Crop Protection Products België

Ontwikkelt, registreert en verkoopt gewasbeschermingsmiddelen voor de belgische land- en tuinbouw.

DuPont Crop Protection  Products België ontwikkelt, registreert en verkoopt gewasbeschermingsmiddelen voor de belgische land- en tuinbouw. Wij streven er naar producten op de markt te brengen die een oplossing bieden voor problemen waar de land- en tuinbouw mee wordt geconfronteerd. Dupont besteedt grote zorg aan de productie van gewasbeschermings­middelen en stelt hoge eisen aan de kwaliteit. In België wordt actief gewerkt aan de registratie van producten voor nieuwe toepassingen.

Dupont Crop Protection producten worden via een netwerk van dealers verkocht aan de land- en tuinbouw. Voor informatie over DuPont producten kunt u zich wenden tot uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming kan telers in België helpen opbrengsten te verbeteren, door gebruik te maken van gewas¬be-scherming tegen ziekten, plagen en onkruid met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en het milieu.

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.