Zonne-/fotovoltaïsch materiaal

Innovatieve fotovoltaïsche (PV-) materialen leveren aantoonbare resultaten

DuPont biedt het breedste assortiment fotovoltaïsche (PV-) cellen en levert zes van de acht meest essentiële materialen voor de productie van zonnepanelen.

Deze fotovoltaïsche materialen zijn niet alleen innovatief, zij hebben ook al duidelijke resultaten opgeleverd, zoals: bijna een verdubbeling van de celefficiëntie in 12 jaar; grotere betrouwbaarheid en langere levensduur van het systeem – met een achterpaneel dat heeft aangetoond meer dan 30 jaar mee te gaan; en een verlaging van de algemene systeemkosten dankzij technologische verbeteringen op het gebied van efficiëntie, paneelbescherming en installatie.

Voor de toekomst mikken we op een verhoging van de efficiëntie met veel meer dan 20% en een verlenging van de levensduur tot 40 jaar. Bovendien streven we naar een verhoging van de veiligheid en een verlaging van de kosten. Dit zal helpen op brede schaal netpariteit te realiseren en een duurzamere en meer levensvatbare wereldwijde zonne-industrie te creëren.

Technologie-innovatie is het verleden, het heden en de toekomst van zonne-energie – en daarin speelt DuPont een essentiële rol bij het bevorderen van de wetenschap van zonne-energie en de PV-industrie.