Acanto® Fungicide

Acanto® : fungicide voor de bestrijding van graanziekten

DuPont™ Acanto® is een fungicide voor de bestrijding van blad- en aarziekten in granen

Acanto® is een fungicide voor de bestrijding van graanziekten en wordt voornamelijk preventief ingezet, maar heeft ook een geringe curatieve werking. De werkzame stof picoxystrobine behoort tot de chemische groep van de strobilurines.

Acanto® heeft een zeer langdurig effect, dat biedt afhankelijk van bladgroei en ziekte, 3-6 weken bescherming tegen herinfectie. Acanto® is de enige strobilurine die alle van de volgende eigenschappen heeft: een snelle opname na toepassing, verspreiding in de waslaag, herverdeling in de dampfase, systemisch en translaminair is, en een beschermende werking uitoefent op de nieuwgevormde weefsels. Dankzij de flexibiliteit past Acanto® goed op verschillende toepassings­momenten, naar gelang de “partner” waarmee het gecombineerd wordt.

 

Toelatingen

 • wintertarwe en zomertarwe;
 • wintergerst en zomergerst
 • winterrogge en zomerrogge
 • winterhaver en zomerhaver
 • triticale
 • spelt

 

Eigenschappen

 • Zeer goede verdeling in de plant
 • Zeer goede preventieve bescherming
 • Brede werking tegen graanziekten
 • Ideale mix partner in granen
 • Zeer sterk tegen roesten in tarwe 

Product Stewardship - DuPont Crop Protection - België

Van opslag tot gebruik en afzet is DuPont Crop Protection toegewijd om aan product stewardship te doen. DuPont draagt zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de telers tijdens de gehele levens-cyclus van het product.

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.