Graanteelt

Oplossingen voor gewasbescherming in de graanteelt

DuPont Crop Protection Products helpt telers in België om de maximale opbrengst uit hun graan te halen.

Graanteelt: bestrijding van schimmelziekten, grassen, breedbladigen en  wortelonkruiden.

De graanteelt heeft een belangrijke rol binnen het bouwplan van de Belgische akkerbouwer. Door de intensivering van het bouwplan is de druk van bodemgebonden ziekten en plagen in de laatste decennia sterk toegenomen. Handhaving van de bodemgezondheid zal in toenemende mate gezocht moeten worden in vruchtopvolging met bijvoorbeeld granen.  De strobilurine bevattende producten Acanto® en Credo® zijn in combinatie met andere fungiciden een sterk wapen zijn tegen  roest, blad en aarziekten.

Fungicide

  • Acanto® - fungicide voor de bestrijding van blad- en aarziekten in granen. 
  • Credo® - fungicide voor de bestrijding van blad- en aarziekten in granen. 

 

 

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.