Diverse gewassen

Oplossingen voor gewasbescherming in diverse gewassen

DuPont Crop Protection Products helpt telers in België om de maximale opbrengst uit hun gewassen te halen.

Diverse gewassen.

België staat bekend om zijn diversiteit aan teelten. Ook in deze teelten brengt DuPont producten op de markt die helpen het gewas te beschermen tegen verschillende belagers.

 

  • Trend® 90 -  verbetert de aanhechting en de verdeling van de spuitvloeistof op de behandelde planten, dit laat toe de werkzaamheid van het product waaraan het wordt toegevoegd te verbeteren. 

DUPONT PRODUCTEN EN DIENSTEN

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.