Geïntegreerde teelt door doelgerichte gewasbescherming.  

IPM

Een goed doordacht geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma kan telers ondersteunen om het gewas doelgerichter tegen ziekten,  plagen en onkruiden te beschermen.

De drie stappen van IPM

De basis van geïntegreerde gewasbescherming is gebruik maken van waarnemingen, en besluitvorming op basis van deze waarnemingen voor een effectieve bescherming van het gewas met zo min mogelijk invloed op de omgeving en het milieu.
De belangrijkste onderdelen zijn:

  • Herkennen: Op basis van herkenning van ziekten en plagen kunnen telers het meest geschikte product en toepassings­moment kiezen voor een bestrijding. Hierdoor kan worden voorkomen dat toepassingen tegenvallende resultaten opleveren . Op basis van herkenning kan het beste alternatief worden gekozen, waarbij rekening kan worden gehouden met de chemische en biologische eigenschappen van het product.
  • Controleren: Als de schadelijke plaag is geidentificeerd, is het belangrijk de ontwikkeling van de plaag te volgen. Het resultaat van de bestrijding kan worden gevolgd, en aanvullende maatregelen, op basis van schadedrempels, kunnen worden genomen. Indien beschikbaar kan gebruik worden gemaakt van beslissingsondersteunende systemen.
  • Keuze: Wanneer de plaag de schadedrempel benaderd, dan zijn er diverse bestrijdings­mogelijkheden. Naast andere bestrij­dings­­­­methoden kan de toepassing van een effectief gewas­beschermingsmiddel met weinig impact op de omgeving en de mens de meest effeciënte manier zijn om een plaag te bestrijden. Daarnaast kan een vroege oogst of een andere bestrijdingsmethode helpen bij het voorkomen van gewas schade. Zorg er ook voor dat er steeds een ruim aantal aan nuttige insecten aanwezig is; hun aanwezigheid kan aangeven dat de populatie van de plaag af zal nemen zonder in te hoeven grijpen.

Koppelen van producten aan plagen

DuPont Crop Protection producten zijn ontwikkeld als een onderdeel van een algemeen IPM strategie. Deze bevat en bundelt informatie over de  levenscyclus van plagen en veiligheid voor de omgeving en de toepassers.

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.