Het verwezenlijken van duurzame landbouw voor gewassen en omgeving

 

Duurzame Landbouw

Duurzame landbouw heeft als doel om de voedselvoorziening te ve­r­beteren en om de omgeving te beschermen. DuPont heeft zich verplicht om telers in België te helpen om dat doel te verweze­lijken.

Volgens schattingen van de VN, wordt er verwacht dat in 2050 de wereldbevolking de 9.6 biljoen zal bereiken. Maar land- en waterreserves zijn beperkt beschikbaar. Duurzame landbouw is dan ook nodig om ervoor te zorgen dat de groeiende wereldbevoling genoeg te eten heeft.

Verwezenlijken wat er mogelijk is in België
Bij DuPont zijn we vol vertrouwen dat we de wereldwijde en lokale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan kunnen pakken door vernieuwing en samenwerking.

Vier DuPont duurzaamheid principes:

DuPont combineert kennis van gewasbecherming en toepassing met specifieke kennis over de locale bodem, weer en gewassen in België, om  mee te werken om duurzame landbouw strategieën te creëren. Richtlijnen omvatten:

  • Productiviteit verbeteren:  Elk jaar gaat er 20 tot 40 procent verloren van de mogelijke voedsel productie door schade door insecten, onkruiden of ziektes. Om landbouw efficiënter te maken, samen met het verbeteren van de opbrengst en kwaliteit,  kan het ons helpen om meer mensen te voeden van hetzelfde land.
  • Beschermen van mens en omgeving: Door samen met de telers te werken, is DuPont in staat om vernieuwingen toe te passen die telers meer productiviteit opleveren, terwijl er ook voor natuurlijke vijanden, de omgeving en de mens wordt gezorgd.
  • De volgende stap: DuPont is een langdurige verplichting aangegaan v.w.b. duurzame landbouw. We hebben onszelf opge­dragen om $ 10 biljoen aan onderzoek en ontwikkeling uit te geven, en het maken van 4 000 producten die gericht zijn op het verbeteren van de voedsel veiligheid en duurzame land­bouw in 2020. Daarnaast zijn we van plan om 2 miljoen jonge mensen over de hele wereld kennis over voedselveiligheid door te geven. En we hebben ons verplicht om de woon- en werk­omstandigheden van minstens 3 miljoen telers en hun gemeen­schap te verbeteren door  investeringen die de landbouw versterken.
  • Verdienen van vertrouwen: D.m.v. transparantie en commu­nicatie werken we eraan om het vertrouwen te verdienen van belanghebbenden. In 2012 was DuPont er trots op genoemd te worden in de Dow Jones Duurzaamheids Index, die de prestaties van de marktleiders vwb duurzaamheid volgt.

Samen kunnen we de wereld voeden
Onze visie op duurzame landbouw concentreert zich op het werken met telers, distributeurs, overheden en andere sleutelfiguren in België en over de hele wereld, om zeker te maken dat DuPont Crop Protection oplossingen aan de stijgende vraag naar voedsel, vezels en brandstof kan helpen te voldoen, terwijl kostbare natuurlijke hulpbronnen behou­den blijven.

Als DuPont geloven we dat antwoorden op de uitdaging om een groeiende wereld bevolking te voeden alleen gevonden kunnen worden door samenwerking. Samen kunnen we een duurzame, groeiende wereld verwezenlijken voor huidige en toekomstige generaties.

Source: United Nations, World Population Prospects: The 2012 Revision, New York: 13 June, 2013.

 

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.