Bescherm uw gewas tegen namaak produkten en illegale gewasbeschermingsmiddelen

Namaak producten

DuPont helpt bij de industrie-brede strijd om te voorkomen dat namaak produkten en illegale gewasbeschermingsmiddelen hun weg naar de telers vinden.

Wij hebben ons verplicht om samen met distributeurs, overheid en controlerende instanties in België telers te helpen om originele DuPont produkten te herkennen, te kopen en te gebruiken om een betere opbrengst en een betere kwaliteit te realiseren.

Het verschil kennen

Om namaak produkten en illegale gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan, is het belangrijk om te weten hoe men ze kan herkennen:

  • Namaak produkten zijn vaak zo verpakt dat ze op DuPont  product lijken. Maar de actieve stoffen kunnen heel anders zijn dan het echte DuPont product.
  • Illegale produkten hoeven niet op DuPont produkten te lijken, maar maken gebruik van de naam DuPont. Maar de actieve stoffen kunnen heel anders zijn dan het echte DuPont product.

Eén ding hebben namaak produkten en illegale gewas­beschermings­­middelen echter gemeen: ze kunnen onbekende, ongeteste stoffen bevatten, welke de produkten minder werkzaam maken en tevens schadelijk kunnen zijn voor uw gewas. In enkele gevallen, kunnen ze ook gevaarlijk zijn voor uw veiligheid, die van uw medewerkers en de omgeving.

Het beschermen van meer dan alleen gewassen

Namaak produkten en illegale gewasbeschermingsmiddelen worden vaak gemaakt in fabrieken zonder de juiste processen en procedures.
Dat kan betekenen dat de kwaliteit niet getest wordt om zeker te stellen dat de chemische stoffen effectief zijn en voldoen aan de lokale- en wereldomvattende voorschriften vwb gezondheid en veiligheid voor de mens, en invloed op de omgeving.

Jammer genoeg is dit een groeiend probleem in België, maar geldt trouwens ook voor  alle landen in de wereld. In Europa heeft de misdaadbestrijdings organisatie Europol begroot dat ongeveer een kwart van de gewasbeschermingsmiddelen die in sommige Europese landen worden verkocht,  namaak of illegale produkten zijn.

Hoe DuPont helpt

Dmv het DuPont Authentification Team en met hulp van DuPont Crop Protection hebben we ons verplicht om met telers, distribu­teurs en controlerende instanties samen te werken om namaak produkten en illegale gewasbeschermingsmiddelen te stoppen.

DuPont heeft in 2003 het Global Anti-Counterfeit Program opgezet om onze distributie kanalen en telers te beschermen tegen namaak produkten. Het stoppen van verkeerde produkten die de agrarische gemeenschap schaden, is een deel van een grotere, industrie-wijde inspanning met behulp van een wereldwijde en lokale samenwerking.

Wij richten ons op het beschermen van distributie kanalen en telers in België, samen met controlerende instanties door middel van wijdverspreide communicatie om het besef over dit onderwerp te vergroten.

Er wordt gebruikt gemaakt van technologien, zoals het DuPont™ Traceology® product traceer systeem en  Izon® 3-D hologram I
veiligheids labels

Zes stappen om echte Crop Protection produkten te kopen

Het volgen van een paar eenvoudige regels kan u helpen om zo het risico op het kopen van namaak produkten te verminderen:

1.      Koop alleen van erkende distributeurs en handelaren. Koop nooit via een mobiele bron (kofferbakverkoop bijvoorbeeld.)

2.      Vraag een factuur met handelsmerk (of produkt merknaam), waarop alles duidelijk is vermeld inclusief de gekochte hoeveelheid. Als de factuur een ander product vermeld dan hetgeen is afgeleverd,  vraag dan een nieuwe factuur of stuur het product naar de handelaar terug

3.      Let op erg lage prijzen. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.

4.      Vermijd producten met gedeeltelijke of incomplete etiketten, iets dat een algemeen bekend kenmerk is van een illegaal product. Het etiket moet in het België zijn.

5.      Als het product er verdacht uitziet, neem dan kontakt op met uw leverancier of met een vertegenwoordiger van de fabrikant. Betreft het een DuPont  product, dan kunt u kontakt opnemen met DuPont.

6.      Gebruik geen verdachte produkten en meld het direct aan de autoriteiten.

7.      Vwb DuPont produkten vraag uw leverancier hoe u moet kijken naar de punten in de Izon® hologram veiligheids etiketten, die op echte DuPont Crop Protection products staan. Met gebruikmaking van uw telefoon, kunt u ook de inbelcode op DuPont verpakking vinden.

 

Source: Europol, Growth in Counterfeit and Other Illegal Pesticides Across Europe, The Hague: November 2011.

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.