Zorvec Enicade® NTec

Zorvec Enicade® NTec Het nieuwe revolutionaire phytophthoramiddel

Met de werkzame stof oxathiapiprolin voor een voledig nieuwe werking tegen Phytophthora Infestans

Zorvec Enicade® NTec is een nieuw product ter voorkoming van phytophthora infestans in aardappelen, ontwikkeld door DuPont™. De werkzame stof oxathiapiprolin heeft een volledig nieuwe werkingswijze die niet te vergelijken is met de huidige geregistreerde middelen. Zorvec Enicade® NTec zorgt er namelijk voor dat phytophthora schimmel geen celwanden meer op kan bouwen. Dit is van invloed op meerdere stadia in de levenscyclus van de schimmel. Zor- vec Enicade® NTec is daarom met afstand het meest effectieve middel dat er op dit moment is ter bescherming tegen phytophthora. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke instanties over de hele wereld.

Zorvec Enicade® NTec is een combi-pack van Zorvec Enicade® (oxathiapiprolin) en Gachinko® (amisulbrom). Een combi-pack bevat 1x1 liter Zorvec Enicade® en 2x1 liter Gachinko®. De dosering per hectare is 0,15 L Zorvec Enicade®+ 0,3 liter Gachinko®.

Wij adviseren een blok van drie bespuitingen met een verlengde spuitinterval in de snelle loofgroeifase.

De voordelen van een blok van drie bespuitingen met Zorvec Enicade® NTec in de snelle loofgroeifase:

1. De beste bescherming tegen phytophthora

De aardappelen zijn beter beschermd. Zorvec Enicade® NTec om de 10 dagen geeft een betere bescherming dan een standaardmiddel om de 7 dagen.

2. Meer rust in het schema

Door het ruimere spuitinterval.

3. Gezonde basis voor de rest van het groeiseizoen. De aardappelen zijn niet alleen tijdens dit blok beter beschermd, ook nadien profiteert u nog van een betere bescherming. Dit komt omdat uw aardappelen na het gebruik van Zorvec Enicade® NTec helemaal vrij van phytophthora zijn. De schimmel moet zich als het ware vanaf nul weer opbouwen.

4. Minder kans op dubbele bespuitingen.

In proefvelden is Zorvec Enicade® NTec vergeleken met standaardmiddelen. In deze proefvelden was sprake van een hoge ziektedruk. Bij de standaardmiddelen moesten dan extra middelen worden toegevoegd om de ziekte onder de knie te houden (de zogenaamde ‘stop bespuitingen’). Bij de Zorvec Enicade® NTec was dit niet nodig.

 

Eigenschappen

  • Beschermt nieuwe groei
  • Binnen  20 minuten regenvast
  • 3-4 dagen langere bescherming

Toelatingen

  • Aardappelen
  • Aardappelpootgoedteelt

Product Stewardship - DuPont Crop Protection - België

Van opslag tot gebruik en afzet is DuPont Crop Protection toegewijd om aan product stewardship te doen. DuPont draagt zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de telers tijdens de gehele levens-cyclus van het product.

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.