DowDuPont rapporteert resultaten vierde kwartaal en heel 2017

Wilmington, Delaware (USA)

 • Vierde kwartaal GAAP verlies van $ 0,52 per aandeel uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten; gecorrigeerde winst per aandeel stijgt 41% naar $ 0,83

 • Vierde kwartaal GAAP nettoverlies van $ 1,2 miljard uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten; Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) groeit met 24% naar $ 3,9 miljard

 • Vierde kwartaal netto-omzet stijgt met 13% naar $ 20,1 miljard, met stijgingen in alle bedrijfssegmenten en geografische regio’s

 • 2017 GAAP winst van $ 0,95 per aandeel uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten; Pro forma gecorrigeerde winst per aandeel stijgt 22% naar $ 3,40

 • 2017 GAAP nettowinst van $ 1,7 miljard uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten; Pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) groeit met 15% naar $ 16,2 miljard

 • 2017 GAAP netto-omzet van $ 62,5 miljard; Pro forma netto-omzet neemt toe met 12% naar $ 79,5 miljard, met stijgingen in alle bedrijfssegmenten en geografische regio’s

Belangrijkste punten vierde kwartaal 2017

 • DowDuPont rapporteerde een GAAP verlies van $ 0,52 per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De gecorrigeerde winst1 per aandeel steeg met 41 procent naar $ 0,83, vergeleken met de pro forma gecorrigeerde winst van $ 0,59 per aandeel over dezelfde periode het jaar ervoor. In de gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten van dat kwartaal niet opgenomen en deze nettokosten beliepen $ 1,26 per aandeel, net zo min als $ 0,09 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.

 • De netto-omzet steeg met 13% naar $ 20,1 miljard, met stijgingen in alle bedrijfssegmenten en geografische regio’s, vergeleken met de pro forma netto-omzet van $ 17,7 miljard in dezelfde periode het jaar ervoor. Op divisieniveau was de omzetstijging vooral te danken aan Materials Science – Industrial Intermediates & Infrastructure (27 procent) en Packaging & Specialty Plastics (17 procent); Specialty Products – Transportation & Advanced Polymers en Nutrition & Biosciences (ieder 10 procent); en Agriculture (5 procent). De regionale omzetstijging werd aangevoerd door Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) (25 procent) en Noord-Amerika (10 procent), met stijgingen in alle divisies, in het bijzonder bij de Materials Science divisie.

 • Op pro forma basis steeg het volume met 6 procent, met stijgingen in alle bedrijfssegmenten en geografische regio’s en dat reflecteerde een brede, consumentgestuurde en door investeringen gestuurde vraag. De toename van het volume werd aangevoerd door Industrial Intermediates & Infrastructure (13 procent), Packaging & Specialty Plastics (8 procent), Electronics & Imaging (6 procent) en Transportation & Advanced Polymers (5 procent). De volumestijging per regio werd aangevoerd door EMEA (10 procent) en Azië/Stille Oceaan (6 procent).

 • Op pro forma basis stegen de lokale prijzen met 5 procent en dat weerspiegelt de stijgingen in alle geografische regio’s en stijgingen die in de dubbele cijfers liepen in Industrial Intermediates & Infrastructure (12 procent) en Performance Materials & Coatings (10 procent).

 • Op pro forma basis groeide het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA1) met 24 procent naar $ 3,9 miljard en dat werd aangestuurd door stijgingen in volume en prijs, waaronder een toevoeging aan de capaciteit aan de Golf van Mexico in de VS en in Saoedi-Arabië, kostensynergie, lagere kosten voor pensioenen en ontslagregelingen2 en hogere vermogenswinst. Deze winst compenseerde de hogere kosten van basismaterialen en opstartkosten in verband met nieuwe faciliteiten aan de Golf van Mexico ruimschoots.

 • De onderneming bewerkstelligde een jaarlijkse kostensynergie van ruim $ 800 miljoen en van meer dan $ 200 miljoen aan gerealiseerde besparingen in het vierde kwartaal. DowDuPont kondigt vandaag aan dat het de toezegging om $ 3 miljard aan kostensynergie te realiseren verhoogt naar $ 3,3 miljard.

 • De kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten bedroeg dit vierde kwartaal $ 4,2 miljard, aangestuurd door de toegenomen onderliggende winsten en seizoensinkomsten uit Agriculture, dit werd echter gedeeltelijk tenietgedaan door bijdragen aan pensioenplannen.

 • De onderneming keerde dit vierde kwartaal bijna $ 2 miljard uit aan aandeelhouders middels dividendbetalingen ($ 0,9 miljard) en het terugkopen van aandelen ($ 1 miljard).

 • In de vierde kwartaal GAAP bedrijfsresultaten zijn ook netto-belastingvoordelen begrepen van $ 1,1 miljard (een aanzienlijke post van $ 0,46 per aandeel) die verband houden met herwaardering en toeslagen ten gevolge van nieuwe Amerikaanse belastingwetgeving. De onderneming verwacht dat deze nieuwe wetgeving zich vertaalt in een verlaging van het belastingtarief voor 2018 met 1-2 procentpunten ten opzichte van eerdere verwachtingen.

 • De onderneming kondigt vandaag aan dat het de timing en volgorde van de voorgenomen splitsing van de bedrijven heeft bijgesteld: de verwachting is dat Materials Science aan het einde van het eerste kwartaal 2019 zal worden verzelfstandigd en voor Agriculture en Specialty Products wordt verwacht dat zij op 1 juni 2019 zullen worden verzelfstandigd.

Commentaar van de CEO

“Onze sterke bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal laten de continuïteit zien van de sterke prestatie die we heel 2017 hebben neergezet; zowel bruto als netto liep de groei in de dubbele cijfers, zowel over het vierde kwartaal als over het hele jaar,” zei Ed Breen, chief executive officer van DowDuPont. “Onze resultaten over 2017 weerspiegelen de krachtige onderliggende vraag naar veel van onze producten, de kracht van ons vernieuwingsmechanisme en onze leidende positie in de groeimarkten. We hebben deze resultaten neergezet, terwijl we onze fusie hebben afgewikkeld, de business opnieuw hebben afgestemd op onze belangrijkste eindmarkten en ruim $ 800 miljoen aan besparingen hebben gerealiseerd vanuit onze kostensynergieprogramma’s. Op grond van de vooruitgang die we hebben geboekt, verhogen we onze toezeggingen op het gebied van de kostensynergie van $ 3 miljard naar $ 3,3 miljard, een toename van 10 procent. We boeken ook goede voortgang met het opzetten van de voorgenomen naamloze vennootschappen en we verwachten nu dat die over ongeveer 14 tot 16 maanden vanaf nu een feit zullen zijn.”

Belangrijkste punten over het jaar 2017

 • De GAAP winst per aandeel bedroeg $ 0,95 uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De pro forma gecorrigeerde winst per aandeel steeg met 22 procent naar $ 3,40, vergeleken met het jaar ervoor. In de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten niet opgenomen en deze nettokosten beliepen $ 1,90 per aandeel, net zo min als $ 0,33 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.

 • De GAAP netto-omzet steeg met 30 procent. De pro forma netto-omzet steeg naar $ 79,5 miljard, dat is 12 procent hoger vergeleken met het jaar ervoor, met stijgingen in alle bedrijfssegmenten en geografische regio’s. De grootste stijgers in de omzetgroei waren: Materials Science – Performance Materials & Coatings (37 procent), Industrial Intermediates & Infrastructure (17 procent) en Packaging & Specialty Plastics (13 procent); Specialty Products – Transportation & Advanced Polymers (14 procent) en Electronics & Imaging (12 procent); en Agriculture (2 procent). De omzetstijging liep in de dubbele cijfers in EMEA (17 procent), Azië/Stille Oceaan (15 procent) en Noord-Amerika (10 procent). In Latijns-Amerika nam de omzet toe met 5 procent.

 • Het pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam met 15 procent toe naar $ 16,2 miljard en dat werd aangestuurd door stijgingen in volume en prijs, waaronder nieuwe capaciteitsuitbreidingen; kostensynergieën en productiviteitsacties; hogere vermogenswinst; lagere kosten voor pensioenen en ontslagregelingen; en de volledige jaarbijdrage van siliconen. Deze winsten compenseerden de hogere kosten van basismaterialen, de opstartkosten in verband met nieuwe faciliteiten aan de Golf van Mexico en de nadelige effecten van orkanen ruimschoots. De meeste bedrijfssegmenten boekten stijgende resultaten, maar Performance Materials & Coatings, Industrial Intermediates & Infrastructure, Electronics & Imaging, Transportation & Advanced Polymers en Agriculture in het bijzonder boekten dubbele cijfers voor hun groei.

 • Nog geen twee weken nadat de fusie was voltrokken, kondigde DowDuPont bepaalde doelgerichte aanpassingen van de portefeuille aan van de Materials Science en de Specialty Products divisies om ze beter af te stemmen op de eindmarkten en om de concurrentievoordelen van de beoogde ondernemingen te verbeteren.

 • DowDuPont heeft voldaan aan belangrijke wettelijke voorwaarden die aan de fusie werden gesteld, zoals het overdragen van de portefeuilles van DuPont voor herbiciden voor breedbladige onkruiden in graan en de insecticiden voor vretende insecten, en bepaalde onderdelen van de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn en -organisatie van Crop Protection aan FMC, de verkoop van PRIMACOR™ ethyleenacrylzuur copolymeren en ionomeren van Dow, en het afstoten van een geselecteerd onderdeel van de maïszaaigoedbedrijfstak van Dow AgroSciences in Brazilië. De onderneming heeft ook de overname van de Health and Nutrition business van FMC afgerond.

Vooruitzichten

“Het traject van de wereldwijde economische expansie heeft aan momentum gewonnen – aangedreven door een stevig fundament in het consumenten- en bedrijfsvertrouwen, stijgende werkgelegenheid en lonen en investeringen in productiefaciliteiten en infrastructuur,” zei Andrew Liveris, executive chairman van DowDuPont. “Vooral in de ontwikkelde economieën, zoals de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Canada en het Verenigd Koninkrijk, blijven we sterke, betekenisvolle indicatoren zien van breedschalige groei. Verder wijzen vroege tekenen vanuit de bedrijfswereld erop dat herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving kan werken als katalysator voor verdere kapitaalsinvesteringen in de VS, en dat heeft profijt van de verbeterde concurrentiekracht en van de zakelijke stimulansen. Daarnaast blijft de opkomende middenklasse in ontwikkelingseconomieën, met name in India en China, maar ook in Afrika en het Midden-Oosten duurzame groei ondersteunen.

“Dit zijn allemaal gunstige voorbodes voor de producten en technologieën binnen de portefeuilles van DowDuPont, die goed gepositioneerd zijn om in te spelen op de groeiende vraag in de Materials Science, Agriculture en Specialty Product sectoren. Als we vooruit kijken zijn onze springplanken naar waardecreatie helder: doorgaan met het verder aanboren van de kosten- en groeisynergieën van deze fusie, het kapitaliseren van ons eerste succes en het realiseren van de toezegging die we vandaag aankondigen om de kostensynergie verder te verhogen; het leveren van nieuwe producten vanuit onze groei-investeringen en krachtige innovatiepijplijn; en het snel opzetten en opsplitsen in drie toonaangevende ondernemingen volgens de versnelde tijdlijn die wij vandaag hebben aangekondigd.”

Conferentiegesprek

De onderneming zal vandaag om 8.00 AM ET een live webcast verzorgen van het conferentiegesprek over de bedrijfsresultaten van het vierde kwartaal en heel 2017. Hierbij worden de resultaten, de vooruitzichten en andere zaken besproken met investeerders. De presentatie die bij het conferentiegesprek hoort wordt op de DowDuPont Investor Relations “events and presentations page” geplaatst. Op deze investor events and presentations pagina van www.dow-dupont.com kunt u de webcast ook nog terugkijken.  

Over DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) is een holding die bestaat uit The Dow Chemical Company en DuPont, met als doel om sterke, onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven te vormen op het gebied van landbouw, materiaalwetenschap en gespecialiseerde producten die zullen voorgaan in hun respectievelijke branches dankzij productieve, op wetenschap gebaseerde innovatie, om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en om te helpen wereldwijde uitdagingen op te lossen. Ga voor meer informatie naar www.dow-dupont.com.

Contact Informatie:

Investors:
Greg Friedman
greg.friedman@dupont.com
+1 302-774-4994

Neal Sheorey
nrsheorey@dow.com
+1 989-636-6347

Media:
Rachelle Schikorra
ryschikorra@dow.com
+1 989-638-4090

Dan Turner
daniel.a.turner@dupont.com
+1 302-996-8372

(1)       Adjusted earnings per share, Pro forma adjusted earnings per share, Operating EBITDA and Pro forma operating EBITDA are non-GAAP measures.  See page 9 for further discussion. Full-year 2017 and prior year information is on a pro forma basis and was determined in accordance with Article 11 of Regulation S-X.

(2)       Pension/OPEB (other post employment benefit plans) costs include all components of net periodic benefit cost from continuing operations.


Cautionary Statement About Forward-Looking Statements

 

This communication contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws, including Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. In this context, forward-looking statements often address expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” “seek,” “see,” “will,” “would,” “target,” similar expressions, and variations or negatives of these words.

 

On December 11, 2015, The Dow Chemical Company (“Dow”) and E. I. du Pont de Nemours and Company (“DuPont”) announced entry into an Agreement and Plan of Merger, as amended on March 31, 2017, (the “Merger Agreement”) under which the companies would combine in an all-stock merger of equals transaction (the “Merger”). Effective August 31, 2017, the Merger was completed and each of Dow and DuPont became subsidiaries of DowDuPont Inc. (“DowDuPont” or the “Company”).

 

Forward-looking statements by their nature address matters that are, to varying degrees, uncertain, including the intended separation, subject to approval of the Company’s board of directors, of DowDuPont’s agriculture, materials science and specialty products businesses in one or more tax efficient transactions on anticipated terms (the “Intended Business Separations”). Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on certain assumptions and expectations of future events which may not be realized. Forward-looking statements also involve risks and uncertainties, many of which are beyond the Company’s control. Some of the important factors that could cause DowDuPont’s, Dow’s or DuPont’s actual results to differ materially from those projected in any such forward-looking statements include, but are not limited to: (i) costs to achieve and achieving the successful integration of the respective agriculture, materials science and specialty products businesses of Dow and DuPont, anticipated tax treatment, unforeseen liabilities, future capital expenditures, revenues, expenses, earnings, productivity actions, economic performance, indebtedness, financial condition, losses, future prospects, business and management strategies for the management, expansion and growth of the combined operations; (ii) costs to achieve and achievement of the anticipated synergies by the combined  agriculture, materials science and specialty products businesses; (iii) risks associated with the Intended Business Separations, including conditions which could delay, prevent or otherwise adversely affect the proposed transactions, including possible issues or delays in obtaining required regulatory approvals or clearances related to the Intended Business Separations, associated cost, disruptions in the financial markets or other potential barriers; (iv) disruptions or business uncertainty, including from the Intended Business Separations,  could adversely impact DowDuPont’s business (either directly or as conducted by and through Dow or DuPont), or financial performance and its ability to retain and hire key personnel;  (v) uncertainty as to the long-term value of DowDuPont common stock; and (vi) risks to DowDuPont’s, DuPont’s and Dow’s business, operations and results of operations from: the availability of and fluctuations in the cost of energy and feedstocks; balance of supply and demand and impact of balance on prices; failure to develop and market new products and optimally manage product life cycles; ability, cost and impact on business operations, including the supply chain, of  responding to changes in market acceptance, rules, regulations and policies and failure to respond to such changes; outcome of significant litigation, environmental matters and other commitments and contingencies; failure to appropriately manage process safety and product stewardship issues; global economic and capital markets conditions, including the continued availability of capital and financing, as well as inflation, interest and currency exchange rates; changes in political conditions, business or supply disruptions; security threats, such as acts of sabotage, terrorism or war, natural disasters and weather events and patterns which could result in a significant operational event for the Company, adversely impact demand or production; ability to discover, develop and protect new technologies and to protect and enforce the Company’s intellectual property rights; failure to effectively manage acquisitions, divestitures, alliances, joint ventures and other portfolio changes; unpredictability and severity of catastrophic events, including, but not limited to, acts of terrorism or outbreak of war or hostilities, as well as management’s response to any of the aforementioned factors. These risks are and will be more fully discussed in the current, quarterly and annual reports filed with the U. S. Securities and Exchange Commission by DowDuPont. While the list of factors presented here is, considered representative, no such list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material adverse effect on DowDuPont’s, Dow’s or DuPont’s consolidated financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. None of DowDuPont, Dow or DuPont assumes any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.