DowDuPont rapporteert resultaten derde kwartaal 2017

 • GAAP verwaterde winst per aandeel van $ 0,32; Pro forma gecorrigeerde winst per aandeel stijgt 10% naar $ 0,55
 • GAAP nettowinst van $ 514 miljoen; Pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) groeit met 7% naar $ 3,2 miljard
 • GAAP netto-omzet van $ 15,4 miljard; Pro forma netto-omzet neemt toe met 8% naar $ 18,3 miljard, met stijgingen in de meeste segmenten en geografische regio’s
 • GAAP volume 5% hoger, lokale prijzen 4% hoger; Pro forma volume 4% hoger, lokale prijzen 3% hoger

Strategische updates

 • Op 12 september heeft DowDuPont een aantal gerichte aanpassingen aangekondigd van de portefeuilles van de Materials Science en de Specialty Products divisies om die in lijn te brengen met de eindmarkten en om het concurrentievoordeel van de beoogde ondernemingen te verhogen.
 • De onderneming heeft de nieuwe fabrieken voor ethyleen en met ELITE™ verrijkte polyethyleen opgestart, beide in Freeport, Texas (VS). Alle 26 fabrieken op het gigantische complex van de Sadara joint venture zijn nu volledig operationeel op commerciële schaal.
 • DowDuPont is doorgegaan met het voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gesteld waren om de fusie tot stand te kunnen brengen. Op 1 november heeft DuPont de portefeuilles voor herbiciden voor breedbladige onkruiden in graan en de insecticiden voor vretende insecten, en bepaalde onderdelen van de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn en -organisatie van Crop Protection overgedragen aan FMC. Bovendien heeft DuPont per die datum de Health & Nutrition bedrijfstak van FMC overgenomen. Op 1 september heeft Dow de wereldwijde verkoop van PRIMACOR™ ethyleenacrylzuur copolymeren en ionomeren afgerond. Dow verwacht het afstoten van een geselecteerd onderdeel van de maïszaaigoedbedrijfstak van Dow AgroSciences in Brazilië in het vierde kwartaal 2017 af te ronden.
 • De onderneming blijft vooruitgang boeken met de integratie van de drie divisies en heeft nu activiteiten in gang gezet ter voorbereiding van de beoogde opsplitsing in drie onafhankelijke ondernemingen in Agriculture, Materials Science en Specialty Products.
 • DowDuPont herhaalde dat de transactie $ 3 miljard zal opleveren en gaf een update van de verwachtingen per divisie: Agriculture – $ 1,0 miljard; Materials Science – $ 1,2 miljard; Specialty Products – $ 0,8 miljard.
 • De onderneming heeft het draaiboek opgestart om de $ 1 miljard aan groeisynergie te kunnen bewerkstelligen. Zo zal Agriculture de verbeterde meervoudige benadering met meerdere merken op een hoger niveau brengen, bedoeld om klanten meer waarde te bieden door middel van een bredere keuze en totaaloplossingen. Packaging & Specialty Plastics is begonnen met het integreren van de DuPont portefeuille met harsen en ethyleencopolymeren om sterk presterende verpakkingsoplossingen te kunnen bieden. Electronics & Imaging heeft mogelijkheden geïdentificeerd voor diepere marktpenetratie en een bredere aanbod aan materialen (OLED films, laminaten, halfgeleidermaterialen) die optimaal aansluiting vinden bij de klanten.
 • DowDuPont heeft vandaag aangekondigd dat het maatregelen heeft genomen die $ 3 miljard aan kostenbesparingen moeten opleveren. Deze maatregelen hebben tot doel de na de fusie ontstane organisatie te integreren en om een sterke basis te creëren voor de drie beoogde ondernemingen. Het merendeel van dit werk zal onder meer voortkomen uit synergie op het gebied van inkoop, inkrimping van personeel en samenvoeging van gebouwen en fabrieken over de hele wereld en selecte sluitingen. In verband met de tot nu toe goedgekeurde maatregelen heeft DowDuPont $ 180 miljoen aan kosten voor belasting verwerkt in het derde kwartaal. De onderneming verwacht ongeveer $ 2 miljard aan kosten voor belasting te verwerken, waarvan naar verwachting ongeveer $ 1 miljard in het vierde kwartaal wordt verwerkt. Naar verwachting zal het programma na 12 maanden zorgen voor 70% verwatering en 100% binnen 24 maanden.

Commentaar van de CEO

“We hebben in het derde kwartaal zowel omzet- als winstgroei laten zien – een sterke start voor onze nieuwgevormde onderneming. De stijging van onze bedrijfsresultaten was te danken aan een brede toename van de vraag in het merendeel van onze belangrijkste eindmarkten en van gedisciplineerd margebeheer, waardoor de tegenwind uit verschillende hoeken ruimschoots werd gecompenseerd. Die tegenwind varieerde van meerdere orkanen en hogere kosten van basismaterialen tot een verlate start van het zomerteeltseizoen in Brazilië,” zei Ed Breen, chief executive officer van DowDuPont. “Bovendien hebben we deze resultaten neergezet terwijl wij diverse waardescheppende initiatieven hebben ingezet, zoals het sluiten van de fusie, het voltooien van de herziening van onze veelomvattende portefeuille en het vaststellen van de nieuwe synergiedoelen voor elke divisie. Op ons pad voorwaarts kunt u van ons verwachten dat wij gefocust blijven op het uitvoeren van onze toezegging dat wij $ 3 miljard aan kostensynergie zullen realiseren en dat wij voorbereidingen in gang zetten om drie gefocuste groei-ondernemingen op te richten in Agriculture, Materials Science en Specialty Products.”

Belangrijkste punten derde kwartaal 2017

 • DowDuPont rapporteerde GAAP verwaterde winst1 per aandeel van $ 0,32. De pro forma gecorrigeerde winst2 per aandeel van $ 0,55 nam met 10 procent toe, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten in dit kwartaal niet opgenomen, deze kosten beliepen in totaal $ 0,37 per aandeel, net zo min als $ 0,08 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.
 • De GAAP netto-omzet steeg met 23 procent. De pro forma netto-omzet steeg naar $ 18,3 miljard, dat is 8 procent hoger vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit was te danken aan stijgingen bij de Materials Science segmenten Industrial Intermediates & Infrastructure (16 procent), Packaging & Specialty Plastics en Performance Materials & Coatings (elk 8 procent) en de Specialty Products segmenten Transportation & Advanced Polymers (9 procent) en Safety & Construction (6 procent). De stijging van de omzet liep in de dubbele cijfers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) (16 procent) en in de regio Azië/Stille Oceaan (10 procent). De omzet in Noord-Amerika nam met 4 procent toe, terwijl de omzet in Latijns-Amerika terugliep door zwakte in Agriculture vanwege het verwachte minder grote maïsareaal en een latere start van het zomerseizoen in Brazilië.
 • Het pro forma volume steeg met 4 procent en dat weerspiegelde een grotere consumentgestuurde vraag in de eindmarkten van verpakkingen, elektronica, vervoer, olie en gas, bouw en constructies en verzorgingsproducten. Het volume steeg in bijna alle bedrijfssegmenten, aangevoerd door zowel Electronics & Imaging (13 procent), als Packaging & Specialty Plastics en Safety & Construction (ieder 6 procent). De volumestijging per regio werd aangevoerd door Azië/Stille Oceaan (10 procent) en EMEA (5 procent).
 • De pro forma lokale prijzen stegen met 3 procent, aangevoerd door Industrial Intermediates & Infrastructure (12 procent), Performance Materials & Coatings (6 procent) en Transportation & Advanced Polymers (3 procent). In alle geografische regio’s nam de pro forma lokale prijs toe, met uitzondering van Latijns-Amerika.
 • Het pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA3) groeide met 7 procent naar $ 3,2 miljard en dat werd aangestuurd door stijgingen in volume en prijs, hogere vermogenswinst en lagere kosten voor pensioenen en ontslagregelingen4 als gevolg van de boekhoudkundige verwerking. Deze winsten werden meer dan teniet gedaan door de hogere kosten van basismaterialen, zwakke omstandigheden in de landbouwmarkten, de nadelige effecten van orkanen en door opstartkosten in verband met nieuwe faciliteiten aan de Golf van Mexico in de VS. 

 

 In miljoenen, behalve bedragen per aandeel

 Drie maanden, eindigend op 30 september

 

 

 Negen maanden, eindigend op 30 september

 

 

 2017

 2016

 % verschil

 

 2017

 2016

 % verschil

 GAAP Netto-omzet

 $ 15.354

 $ 12.483

 23%

 

 $ 42.418

 $ 35.138

 21%

 GAAP Netto-winst5

 $ 514

 $ 719

 (29%)

 

 $ 2.723

 $ 4.011

 (32%)

 GAAP verwaterde winst per aandeel

 $ 0,32

 $ 0,63

 (49%)

 

 $ 2,01

 $ 3,48

 (42%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro forma Netto-omzet

 $ 18.285

 $ 16.991

 8%

 

 $ 59.469

 $ 53.160

 12%

 Pro forma Nettowinst5

 $ 232

 $ 494

 (53%)

 

 $ 3.959

 $ 5.428

 (27%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro forma EBITDA

 $ 3.221

 $ 3.022

 7%

 

 $ 12.228

 $ 10.929

 12%

 Pro forma gecorrigeerde winst per aandeel

 $ 0,55

 $ 0,50

 10%

 

 $ 2,56

 $ 2,20

 16%

Vooruitzichten

“De consumentgestuurde vraag blijft de wereldwijde economische activiteiten aandrijven. Die economische activiteiten blijven krachtig binnen de grootste economieën, waaronder Europa, China en de VS. Voor het merendeel van onze belangrijkste eindmarkten zijn de vraagverwachtingen voor ons positief,” zei Andrew Liveris, executive chairman van DowDuPont. “Voor sommige markten voorzien we nog wat tegenwind, dat speelt voor ons vooral in de landbouw en we blijven de situatie in Brazilië daarom nauwlettend in de gaten houden, omdat het zomerseizoen daar traag op gang kwam. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we voor de hele zojuist gecombineerde Ag divisie een goed jaar zullen hebben.”

“Als we vooruit kijken, beschikt DowDuPont over alle instrumenten die het nodig heeft om onze kortetermijnprioriteiten uit te voeren: realiseren van winst- en kasstroomgroei; uitvoeren van onze kostensynergie-maatregelen en kostenbesparingen realiseren; voorbereiden van oprichtingswerkzaamheden voor de beoogde groei-ondernemingen; en het vrijmaken van de waardecreactie voor de aandeelhouder die we door deze historische transactie voor ogen hadden.”

Conferentiegesprek

De onderneming zal vandaag om 8.00 AM ET een live webcast verzorgen van het conferentiegesprek over de resultaten van het derde kwartaal. Hierbij worden de resultaten, de vooruitzichten en andere zaken besproken met investeerders. De presentatie die bij het conferentiegesprek hoort wordt op de DowDuPont Investor Relations “events and presentations page” geplaatst. Op deze investor events and presentations pagina van www.dow-dupont.com kunt u de webcast ook nog terugkijken.

About DowDuPont™

DowDuPont (NYSE: DWDP) is a holding company comprised of The Dow Chemical Company and DuPont with the intent to form strong, independent, publicly traded companies in agriculture, materials science and specialty products sectors that will lead their respective industries through productive, science-based innovation to meet the needs of customers and help solve global challenges. For more information, please visit us at www.dow-dupont.com.

Contact Information:

Investors:

Greg Friedman
greg.friedman@dupont.com
+1 302-774-4994 

Neal Sheorey
nrsheorey@dow.com
+1 989-636-6347

Media

Rachelle Schikorra
ryschikorra@dow.com
+1 989-638-4090 

Dan Turner
daniel.a.turner@dupont.com
+1 302-996-8372 

(1)       GAAP diluted earnings per share reflects three months of Dow earnings and one month of DuPont earnings. This compares with GAAP earnings per share of $0.63 year-over-year.

(2)       Pro forma information before adjustments for significant items and DuPont intangible asset amortization was determined in accordance with Article 11 of Regulation S-X and is discussed to increase comparability to the prior year pre-merger operating results by adjusting for the merger of Dow and DuPont. Pro forma information is reconciled to the most comparable GAAP results in the attached tables. Pro forma adjusted earnings per share is defined as “Pro Forma earnings per common share from continuing operations – diluted”  excluding the after-tax impact of pro forma significant items and the after-tax impact of pro forma amortization expense associated with DuPont’s intangible assets.  See the financial information at the end of the release for a description of the significant items, as well as a reconciliation of ‘Pro forma earnings per common share from continuing operations – diluted” to “Pro forma adjusted earnings per common share from continuing operations – diluted.”

(3)       Pro forma operating EBITDA is defined as earnings (i.e., “Pro Forma income from continuing operations before income taxes”) before interest, depreciation, amortization and foreign exchange gains (losses) excluding the impact of significant items. A reconciliation of "Pro Forma income from continuing operations, net of tax” to “Pro Forma Operating EBITDA” is provided in the financial schedules at the end of the release.  

(4)       Pension/OPEB (other post employment benefit plans) costs include all components of net periodic benefit cost from continuing operations.

(5)       Net income available for DowDuPont Inc. common stockholders.

 

Cautionary Statement About Forward-Looking Statements

 

This communication contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws, including Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. In this context, forward-looking statements often address expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” “seek,” “see,” “will,” “would,” “target,” similar expressions, and variations or negatives of these words.

 

On December 11, 2015, The Dow Chemical Company (“Dow”) and E. I. du Pont de Nemours and Company (“DuPont”) announced entry into an Agreement and Plan of Merger, as amended on March 31, 2017, (the “Merger Agreement”) under which the companies would combine in an all-stock merger of equals transaction (the “Merger Transaction”). Effective August 31, 2017, the Merger Transaction was completed and each of Dow and DuPont became subsidiaries of DowDuPont Inc. (“DowDuPont”). For more information, please see each of DowDuPont’s, Dow’s and DuPont’s latest annual, quarterly and current reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K, as the case may be, and the joint proxy statement/prospectus included in the registration statement on Form S-4 filed by DowDuPont with the SEC on March 1, 2016 (File No. 333-209869), as last amended on June 7, 2016, and declared effective by the SEC on June 9, 2016 (the “Registration Statement”) in connection with the Merger Transaction.

 

Forward-looking statements by their nature address matters that are, to different degrees, uncertain, including the intended separation of DowDuPont’s agriculture, materials science and specialty products businesses in one or more tax efficient transactions on anticipated terms (the “Intended Business Separations”). Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on certain assumptions and expectations of future events which may not be realized. Forward-looking statements also involve risks and uncertainties, many of which are beyond the company’s control. Some of the important factors that could cause DowDuPont’s, Dow’s or DuPont’s actual results to differ materially from those projected in any such forward-looking statements include, but are not limited to: (i) successful integration of the respective agriculture, materials science and specialty products businesses of Dow and DuPont, including anticipated tax treatment, unforeseen liabilities, future capital expenditures, revenues, expenses, earnings, productivity actions, economic performance, indebtedness, financial condition, losses, future prospects, business and management strategies for the management, expansion and growth of the combined operations; (ii) impact of the divestitures required as a condition to consummation of the Merger Transaction as well as other conditional commitments; (iii) achievement of the anticipated synergies by DowDuPont’s agriculture, materials science and specialty products businesses; (iv) risks associated with the Intended Business Separations, including those that may result from the comprehensive portfolio review undertaken by the DowDuPont board, changes and timing, including a number of conditions which could delay, prevent or otherwise adversely affect the proposed transactions, including possible issues or delays in obtaining required regulatory approvals or clearances related to the Intended Business Separations, disruptions in the financial markets or other potential barriers; (v) the risk that disruptions from the Intended Business Separations will harm DowDuPont’s business (either directly or as conducted by and through Dow or DuPont), including current plans and operations; (vi) the ability to retain and hire key personnel; (vii) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the completion of the merger or the Intended Business Separations; (viii) uncertainty as to the long-term value of DowDuPont common stock; (ix) continued availability of capital and financing and rating agency actions; (x) legislative, regulatory and economic developments; (xi) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the Intended Business Separations that could affect the company’s financial performance and (xii) unpredictability and severity of catastrophic events, including, but not limited to, acts of terrorism or outbreak of war or hostilities, as well as management’s response to any of the aforementioned factors. These risks, as well as other risks associated with the merger and the Intended Business Separations, are more fully discussed in (1) the Registration Statement and (2) the current, quarterly and annual reports filed with the SEC by DowDuPont and to the extent incorporated by reference into the Registration Statement, by Dow and DuPont. While the list of factors presented here is, and the list of factors presented in the Registration Statement are, considered representative, no such list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of which could have a material adverse effect on DowDuPont’s, Dow’s or DuPont’s consolidated financial condition, results of operations, credit rating or liquidity. None of DowDuPont, Dow or DuPont assumes any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.

 

The Dow Diamond, DuPont Oval logo, DuPont™ and all products, unless otherwise noted, denoted with ™, ℠or ® are trademarks or registered trademarks of The Dow Chemical Company, E. I. du Pont de Nemours and Company or their affiliates.