DowDuPont maakt resultaten eerste kwartaal 2019 bekend

 • Eerste kwartaal 2019 winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,23; Gecorrigeerde winst per aandeel van $ 0,84
 • Eerste kwartaal 2019 GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,6 miljard; Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van $ 4,0 miljard
 • Afsplitsing van Dow per 1 april afgerond; Nog op schema voor de afsplitsing van Corteva Agriscience en DuPont op 1 juni

Belangrijkste financiële punten eerste kwartaal

 

 • GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 0,23, een daling van 51 procent ten opzichte van $ 0,47 in dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde winst1 per aandeel nam met 25 procent af naar $ 0,84, terwijl dit over dezelfde periode vorig jaar $ 1,12 was. In de gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten in dit kwartaal niet opgenomen. Deze kosten beliepen netto $ 0,50 per aandeel in totaal, net zomin als $ 0,11 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont. In de gecorrigeerde winst per aandeel over dezelfde periode vorig jaar waren de aanzienlijke posten evenmin opgenomen; deze bedroegen $ 0,54 per aandeel. Dat gold eveneens voor $ 0,11 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.
 • De netto-omzet was met $ 19,6 miljard 9 procent lager dat dezelfde periode vorig jaar. Dit is voor 4 procent toe te schrijven aan lagere lokale prijzen, voor 3 procent aan ongunstige koerseffecten en voor 2 procent aan een afname van de volumes.
 • Het volume in de regio Azië/Grote Oceaan nam toe met 3 procent en in EMEA met 1 procent. Deze stijgingen waren echter niet voldoende om de afname van de volumes te compenseren in de VS & Canada en in Latijns-Amerika van respectievelijk 7 procent en 1 procent.
 • De stijging van de lokale prijzen binnen Specialty Products en Agriculture met respectievelijk 3 procent en 1 procent wogen niet op tegen een prijsdaling van 9 procent bij Materials Science.
 • GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg in totaal $ 0,6 miljard en dat is de helft lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA1) bedroeg $ 4,0 miljard en dat is 17 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. De kostensynergieën wogen niet op tegen de druk op de marges bij de Materials Science Division. lagere volumes bij de Agriculture Division vanwege de weersomstandigheden en ongunstige koerseffecten bij alle divisies.
 • DowDuPont realiseerde dit kwartaal ongeveer $ 400 miljoen aan besparingen op basis van kostensynergie. Sinds de fusie bedragen de cumulatieve besparingen ruim $ 2,2 miljard.
 • De onderneming heeft dit kwartaal $ 2,4 miljard aan de aandeelhouders uitgekeerd door middel van dividend (~$ 0,8 miljard) en door het terugkopen van aandelen (~$ 1,6 miljard). Sinds de fusie is aangegaan heeft de onderneming $ 12,5 miljard aan de aandeelhouders uitgekeerd.

“Elke business heeft de instrumenten die binnen onze invloedssfeer liggen op agressieve wijze ingezet. Bovendien heeft elke business geprofiteerd van het sterke fundament dat wij hebben gelegd ondanks de tegenwind waar wij mee te maken hadden in de vorm van onder meer de gevolgen van ongekend slecht weer, druk op de marges in de belangrijkste waardeketens en zwakke marktomstandigheden voor de auto- en smartphone-industrie. Door onze nadruk op innovatie en producten die waarde toevoegen en een hogere marge hebben, waren wij in staat om te profiteren van een sterkere prijsstelling in zowel onze Specialty Products als Agriculture Divisions. Ook onze kostensynergie konden we verder verhogen met nog eens $ 400 miljoen aan besparingen in dit kwartaal. Bovendien hebben we ons aandelenterugkoopprogramma van 3 miljard afgerond door dit kwartaal $ 1,6 miljard aan aandelen terug te kopen,” zei Ed Breen, chief executive officer van DowDuPont.

“Binnen 30 dagen verwachten we nu onze reis te voltooien, waarbij we drie toonaangevende ondernemingen in de materials science, agriculture en specialty products industrieën hebben gecreëerd vanuit twee organisaties van wereldklasse. Ik heb er alle vertrouwen in dat ieder van de ondernemingen die wij hebben gecreëerd onweerstaanbare investeringsmogelijkheden biedt, ieder binnen zijn eigen ruime, met aantrekkelijke financiële kenmerken en met kapitaalallocatiebeleid, kostenstructuren en innovatieprioriteiten die de groei versnellen. Wat wij voor elkaar hebben gebracht, zou nooit mogelijk zijn geweest zonder onze zeer getalenteerde en ervaren leiderschapsteams en hun organisaties. Ik wil al mijn collega’s bedanken en ik wens ze alle goeds nu zij verder gaan als het nieuwe Dow, Corteva en het nieuwe DuPont.”

Belangrijkste punten uit het eerste kwartaal

 

Materials Science

 • Netto-omzet van $ 10,8 miljard; 10 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar.
 • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van $ 1,9 miljard; 24 procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.
 • Gestegen vraag naar gedifferentieerde siliconen, polyurethaansystemen en verpakkingen.
 • De in de industrie toonaangevende jaarlijkse dividenduitkering bedraagt $ 2,1 miljard en het aandelenterugkoopprogramma ten bedrage van $ 3 miljard is tot stand gebracht.
 • Geslaagde afsplitsing van DowDuPont op 1 april.

Specialty Products

 • De netto-omzet bedroeg in totaal $ 5,4 miljard; een daling van 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De autonome omzetten bleven gelijk vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met sterke prestaties in de eindmarkten van industriële toepassingen, medische zorg, levens- en persoonlijke bescherming, water en gezondheid & voeding, die teniet werd gedaan door zwakte in de auto-industrie, smartphones en de Noord-Amerikaanse energiemarkten.
 • Lokale prijzen stegen met 3 procent door stijgingen in alle regio’s en de meeste segmenten. De volumes namen met 3 procent af, door dalingen binnen alle regio’s en de meeste segmenten. Koerseffecten en de portefeuille hadden dit kwartaal beide te maken met tegenwind, wat voor een daling van de omzet zorgde van respectievelijk 2 procent en 1 procent.
 • Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) was met $ 1,6 miljard gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Ongunstige koerseffecten leidden tot een daling van 3 procent van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA).
 • De marges van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) namen met 90 basispunten (bps) toe, vergeleken met het eerste kwartaal van 2018.
 • Voor het tweede kwartaal worden soortgelijke marktomstandigheden voorzien. Met het verwachte herstel van de vraag in de auto-industrie en smartphones in de tweede helft van dit jaar, bevestigt de Specialty Products divisie dat de verwachtingen voor het hele jaar voor de netto-omzet ongeveer gelijk blijven (autonoom 2-3% hoger) en dat het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) iets lager uitkomt (3-5% hoger met uitsluiting van koerseffecten, verwachte daling in inkomsten van aandelen in gelieerde ondernemingen en lagere kosten voor pensioenen en ontslagregelingen).

Agriculture

 • De netto-omzet van $ 3,4 miljard betekende een daling van 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit kwartaal nam het volume af met 7 procent, namen de prijzen toe met 1 procent en zorgden ongunstige koerseffecten voor een daling van 5 procent, hoofdzakelijk door de euro, andere Oost-Europese valuta en de Braziliaanse real.
 • De Verenigde Staten had in de westelijke maïsregio te maken met overstromingen en in de rest van het land met koud en nat weer. Daardoor liep het transport van zaden vertraging op, dat wordt nu verschoven naar het tweede kwartaal, en daalde de omzet van gewasbeschermingsproducten voor het vroege seizoen. Het volume daalde dit kwartaal met 23 procent in de VS en de prijs was ongeveer gelijk, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
 • Buiten de VS groeiden het volume en de prijs over het algemeen genomen sterk
      o Het volume steeg met 7 procent in EMEA, met 7 procent in de regio Azië/Grote Oceaan en met 1 procent in Latijns-Amerika. In Canada nam het volume af met 2 procent.
      o De prijs steeg met 6 procent in Latijns-Amerika, met 7 procent in de regio Azië/Grote Oceaan, met 8 procent in Canada en met 1 procent in EMEA.
 • Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van $ 667 miljoen betekende een daling van 25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan de afgenomen omzet in de maïsregio in de VS. Naar verwachting zal zich dit grotendeels herstellen in het tweede kwartaal. Het voordeel van de synergie woog niet op tegen de hogere grondstofkosten en ongunstige koerseffecten.

Conferentiegesprek

De onderneming zal vandaag om 8.00 AM ET een live webcast verzorgen van het conferentiegesprek over de resultaten van het eerste kwartaal. Hierbij worden de resultaten, de vooruitzichten en andere zaken besproken met investeerders. De presentatie die bij het conferentiegesprek hoort wordt op de DowDuPont Investor Relations events and presentations page geplaatst. Op deze pagina van www.dow-dupont.com kunt u de webcast ook nog terugkijken.

Dow zal vandaag om 9.00 AM ET ook een conferentiegesprek houden over het eerste kwartaal van 2019. Hierbij worden de financiële resultaten van de Materials Science Division binnen DowDuPont besproken en de vooruitzichten voor Dow.

Over DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) is een holding die bestaat uit The Dow Chemical Company en DuPont, met als doel om sterke, onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven te vormen op het gebied van landbouw, materiaalwetenschap en gespecialiseerde producten die leidend zullen zijn in hun respectievelijke branches dankzij productieve, op wetenschap gebaseerde innovatie, om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en om te helpen wereldwijde uitdagingen op te lossen. Ga voor meer informatie naar www.dow-dupont.com.