DowDuPont maakt resultaten derde kwartaal 2018 bekend

 • GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 0,21; Gecorrigeerde winst per aandeel stijgt met 35% naar $ 0,74
 • GAAP nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van $ 535 miljoen; Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) stijgt met 19% naar $ 3,8 miljard
 • Netto-omzet stijgt met 10% naar $ 20,1 miljard; Stijging van volume en lokale prijzen bij alle divisies en in alle regio’s
 • Aankondiging nieuw programma voor aandelenterugkoop van $ 3 miljard, naar verwachting afgerond voor de eerste afsplitsing
 • Verhoging van het kostensynergiedoel naar $ 3,6 miljard; verhoging van de verwachte besparing op jaarbasis naar $ 1,5 miljard
 • Herbevestiging van de gecorrigeerde winstverwachting per aandeel voor 2018: iets meer dan 20% hoger

Belangrijkste punten derde kwartaal

 • GAAP winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg $ 0,21. De gecorrigeerde winst1 per aandeel nam met 35 procent toe tot $ 0,74, ten opzichte van de pro forma gecorrigeerde winst per aandeel1 van $ 0,55 over dezelfde periode vorig jaar. In de gecorrigeerde winst per aandeel zijn de aanzienlijke posten in dit kwartaal niet opgenomen. Deze kosten beliepen netto in totaal $ 0,42 per aandeel, net zomin als $ 0,11 per aandeel voor afschrijvingen van de immateriële vaste activa van DuPont.
 • De netto-omzet nam met 10 procent toe tot $ 20,1 miljard, waarbij alle divisies en alle regio’s groei lieten zien, ten opzichte van de pro forma netto-omzet van $ 18,3 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De netto-omzet liep in de regio Azië/Grote Oceaan in de dubbele cijfers en in alle andere regio’s in de hoge enkelvoudige cijfers.
 • Pro forma nam het volume met 5 procent toe, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alle divisies en alle regio’s lieten een stijging zien, aangevoerd door stijgingen die in de dubbele cijfers liepen in de regio Azië/Grote Oceaan en Latijns-Amerika.
 • De pro forma lokale prijzen stegen met 5 procent, met stijgingen in alle divisies en alle regio’s.
 • Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar groeide het pro forma bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA1) met 19 procent naar $ 3,8 miljard. De stijging van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in dit kwartaal was onder meer te danken aan de stijging van de lokale prijzen, de groei van de volumes, kostensynergie en lagere kosten voor pensioenen en ontslagregelingen2, die het effect van de prijsstijging van grondstoffen en koersnadelen meer dan goed maakten.
 • DowDuPont behaalde dit kwartaal ruim $ 450 miljoen aan besparingen door kostensynergie. Sinds de fusie bedragen de cumulatieve besparingen ruim $ 1,3 miljard. De onderneming bereikte dit derde kwartaal ook dat de kostensynergie op meer dan $ 2,5 miljard staat en daarmee overtrof de onderneming het voor het eerste jaar gestelde doel van 75 procent van de totale $ 3,3 miljard.
 • DowDuPont kondigt vandaag eveneens een nieuw aandelenterugkoopprogramma aan ter waarde van $ 3 miljard, en verwacht dat rond te hebben als de eerste beoogde afsplitsing plaatsvindt. Daarnaast verhoogt de onderneming de toegezegde kostensynergie van $ 3,3 miljard naar $ 3,6 miljard. De verwachte besparing in 2018 op jaarbasis wordt verhoogd van $ 1,4 miljard naar $ 1,5 miljard.
 • De kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten bedroeg een verbruik van contanten van $ 0,3 miljard, onder andere door discretionaire pensioenbijdragen van ongeveer $ 2,2 miljard. Zonder deze discretionaire bijdragen zou de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten $ 1,9 miljard hebben bedragen.
 • De onderneming heeft dit kwartaal bijna $ 2 miljard aan de aandeelhouders uitgekeerd door middel van dividend ($ 0,9 miljard) en door het terugkopen van aandelen ($ 1 miljard). Sinds de fusie is aangegaan heeft DowDuPont $ 7,5 miljard aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Commentaar van de CEO

“Onze teams hebben een sterke stijging van zowel het volume en de prijs als het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) gerealiseerd door consequent uitvoering te geven aan onze groeistrategie, door kostensynergieën te benutten en door verbetering van de productiviteit na te streven,” zei Ed Breen, chief executive officer van DowDuPont. “De autonome omzet steeg met 10 procent, waar het volume en de lokale prijs in gelijke mate voor zorgden, doordat de vraag vanuit de consument sterk bleef. We kwamen onze toezegging na op het gebied van kostensynergie op jaarbasis en wederom hebben we ons doel verhoogd, nu naar $ 3,6 miljard. We bevestigen ook nogmaals onze winstverwachting per aandeel voor heel 2018, die wij in augustus deden met de aankondiging van de resultaten over het tweede kwartaal. Alle divisies presteren goed en we liggen nog steeds op schema om de beoogde opsplitsing door te voeren, te beginnen met Materials Science op 1 april 2019, gevolgd door Agriculture en Specialty Products op 1 juni 2019.”

Vooruitzichten

“Wereldwijd blijft de vraag naar onze producten groot en dat wordt ondersteund door een stevige basis, zoals zakelijke investeringen, opbrengst van productie, stijgend aantal medewerkers en loonsverhogingen,” zei Howard Ungerleider, chief financial officer van DowDuPont. “Naar de toekomst toe, behouden we een goede positie om de omzetstijging voor onze producten en nieuwe productlanceringen te continueren op een niveau dat boven de vraaggroei van het bbp ligt, terwijl we blijven werken aan productiviteit en aan besparingen door kostensynergie.”

Conferentiegesprek

De onderneming zal vandaag om 8.00 AM ET een live webcast verzorgen van het conferentiegesprek over de resultaten van het derde kwartaal. Hierbij worden de resultaten, de vooruitzichten en andere zaken besproken met investeerders. De presentatie die bij het conferentiegesprek hoort wordt op de DowDuPont Investor Relations “events and presentations page” geplaatst. Op deze investor events and presentations pagina van www.dow-dupont.com kunt u de webcast ook nog terugkijken.

Volg deze link naar het volledige persbericht.

Over DowDuPont

DowDuPont (NYSE: DWDP) is een holding die bestaat uit The Dow Chemical Company en DuPont, met als doel om sterke, onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven te vormen op het gebied van landbouw, materiaalwetenschap en gespecialiseerde producten die leidend zullen zijn in hun respectievelijke branches dankzij productieve, op wetenschap gebaseerde innovatie, om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en om te helpen wereldwijde uitdagingen op te lossen. Ga voor meer informatie naar www.dow-dupont.com.


Contact Information:

Investors:

Greg Friedman
greg.friedman@dupont.com
+1 302-774-4994 

Neal Sheorey
nrsheorey@dow.com
+1 989-636-6347


Media:

Rachelle Schikorra
ryschikorra@dow.com
+1 989-638-4090


Dan Turner
daniel.a.turner@dupont.com
+1 302-996-8372