Dow en DuPont kondigen wijziging aan van de transactiefusie-overeenkomst 

  • Dow en DuPont passen fusie-overeenkomst aan om de verlenging naar 31 augustus op te nemen; voltooiing van de transactie nu niet voor 1 augustus verwacht
  • Dow en DuPont spreken nogmaals uit dat beoogde spin-offs binnen anderhalf jaar na de afronding zullen plaatsvinden
  • Naar verwachting wordt de Material Science onderneming de eerste spin-off

Wilmington, Delaware (VS) en Midland, Michigan (VS), 31 maart 2017 -- DuPont (NYSE: DD) en de Dow Chemical Company (NYSE: DOW) hebben vandaag verschillende wijzigingen aangekondigd in de transactie-overeenkomst tussen de ondernemingen met betrekking tot de voorgestelde fusie van gelijken en de beoogde, daaropvolgende opsplitsing in drie onafhankelijke, beursgenoteerde ondernemingen.

Met het oog op de eisen van de kort geleden aangekondigde transactie met FMC, hebben Dow en DuPont artikel 8.1(b)(i) van de fusie-overeenkomst aangepast, zodat de bepaling van de Uiterste Doorgangsdatum van de fusie is verschoven naar 31 augustus 2017 en dat de verwachte afronding van de transactie niet voor 1 augustus 2017 zal plaatsvinden, afhankelijk van het voldoen aan de gebruikelijke voorbehouden, waaronder het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen.

De transactie met FMC zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 afgerond worden, afhankelijk van de afronding van de fusie tussen DuPont en Dow, naast andere gebruikelijke voorbehouden, waaronder wettelijke goedkeuringen.

Dow en DuPont spreken nogmaals uit dat beide ondernemingen verwachten dat de beoogde spin-offs binnen anderhalf jaar na de afronding zullen plaatsvinden. Daarnaast kondigen Dow en DuPont aan dat zij nu verwachten dat de eerste spin-off van het beoogde opsplitsingsproces de spin-off zal zijn van de Material Science onderneming die na de fusie vorm krijgt.

Van de fusietransactie verwachten de ondernemingen dat het zeker een kostensynergie oplevert van USD 3 miljard en USD 1 miljard aan groeisynergie.

“Het was noodzakelijk om de overeenkomst te herzien en het is een zeer positieve uitkomst die is aangestuurd door de vandaag door DuPont aangekondigde transactie met FMC. Het is weer een belangrijke mijlpaal op onze weg om deze waarde-creërende transactie te voltooien en de daaropvolgende beoogde opsplitsing zo spoedig mogelijk af te ronden zonder in te boeten aan de inzet van de synergiën,” zei Andrew Liveris, voorzitter en CEO van Dow.

“De transactie die vandaag is aangekondigd stelt ons in staat om te voldoen aan de voorwaarden die de Europese Commissie verbonden heeft aan de goedkeuring, terwijl de strategische logica en potentiële waardecreatie van onze fusie en van de drie onafhankelijke ondernemingen die wij willen oprichten behouden blijft,” aldus Edward D. Breen, voorzitter en CEO van DuPont.