DuPont maakt operationele winst vierde kwartaal en volledig jaar bekend van $0,27 en $2,77 

Toenemende kostenbesparingen in 2016 tot $1,0 miljard op jaarbasis

Bedrijf verwacht operationele winst voor 2016 tussen $2,95 en $3,10 per aandeel

Wilmington, Del., 26 januari 2016 – DuPont (NYSE: DD), een wetenschapsbedrijf dat wereldwijd innovatieve producten, materialen en diensten van wereldklasse levert, heeft vandaag een operationele winst over het vierde kwartaal van 2015 bekendgemaakt van $0,27 per aandeel, vergeleken met $0,57 per aandeel in het voorgaande jaar.  GAAP (verliezen) winst bedroeg ($0,26) per aandeel, vergeleken met $0,63 per aandeel in het voorgaande jaar..

 

Over het gehele jaar 2015 bedroeg de operationele winst van DuPont $2,77 per aandeel, vergeleken met $3,36 per aandeel in het voorgaande jaar. GAAP winst bedroeg $2,09 per aandeel, vergeleken met $3,39 per aandeel in het voorgaande jaar.

De omzet in het vierder kwartaal bedroeg $5,3 miljard, 9 procent minder in vergelijking met het jaar daarvoor, vanwege negatieve effecten van valuta (8 procent) en volume (1 procent). De omzet over geheel 2015 bedroeg $25,1 miljard, 12 percent minder dan het jaar daarvoor, vanwege negatieve effecten van valuta (7 procent), portfolio (2 procent) en volume (3 procent).

De Raad van Bestuur van DuPont’s keurde een dividend van 38 dollarcent per aandeel over het eerste kwartaal van 2016 goed, het 446e kwartaaldividend op rij sinds het bedrijf voor het eerst dividend uitkeerde in het vierde kwartaal van 1904. Het dividend van 38 dollarcent over het eerste kwartaal voor gewone aandelen wordt uitgekeerd op 14 maart 2016 aan geregistreerde aandeelhouders bij het sluiten van de beurs op12 februari 2016. Gewone kwartaaldividend van $1,125 per aandeel voor de $4,50 serie preferente aandelen en $0,875 dollarcent per aandeel op de $3,50 serie preferente aandelen zijn ook bekendgemaakt, beide betaalbaar op 25 april 2016 aan aandeelhouders geregistreerd vanaf 8 april 2016.

Op 11 december 2015 maakten DuPont en The Dow Chemical Company bekend dat hun raden van Bestuur unaniem een definitieve overeenkomst hadden goedgekeurd op grond waarvan de bedrijven samen zullen gaan in een volledige aandelenfusie van gelijken. Het gecombineerde bedrijf zal DowDuPont heten. De fusie zal naar verwachting worden afgerond in de tweede helft van 2016, afhankelijk van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder wettelijke goedkeuringen en goedkeuring van zowel de aandeelhouders van Dow als van DuPont. De betrokken partijen hebben het voornemen vervolgens een opdeling van DowDuPont na te streven in drie onafhankelijke, aan de beurs genoteerde bedrijven door middel van belastingvrije afsplitsingen. Deze afsplitsingen zouden zo snel als haalbaar moeten plaatsvinden, afhankelijk van wettelijke en bestuurlijke goedkeuring.  

“We boeken vooruitgang op belangrijke initiatieven, waaronder verdere verbetering van onze kostenstructuur en herstructurering van onze organisatie om onze concurrentiekracht te verbeteren”, zei Ed Breen, Voorzitter en CEO van DuPont. “In dit cruciale jaar voor DuPont hebben we drie prioriteiten: groei van de operationele winst bieden en onze businesses positioneren om op lange termijn succesvol te kunnen concurreren; de toewijzing van kapitaal en de prestatie van ons werkkapitaal blijven verbeteren; en de voorgestelde fusie van gelijken met Dow afronden. Ons fusieproces loopt op schema. We behalen belangrijke mijlpalen en zijn begonnen met de planning om drie sterke, zeer doelgerichte, onafhankelijke bedrijven op te richten op het gebied van landbouw, material science en gespecialiseerde producten.”

 

Belangrijke punten vierde kwartaal

  • Operationele winst vierde kwartaal bedroeg $0,27 per aandeel, zoals in de lijn der verwachting, versus $0,57 in het voorgaande jaar. GAAP (verlies) winst per aandeel bedroeg ($0,26) versus $0,63 in het voorgaande jaar.
  • Valuta niet meegerekend daalde de omzet met 1 procent. Valuta hadden een negatief effect van een bijkomende 8 procent.
  • Operationele winst voor belastingen bedroeg $553 miljoen, inclusief $170 miljoen, of $0,17 per aandeel, negatieve valuta-effecten. Groei in Industrial Biosciences en Nutrition & Health werd meer dan teniet gedaan door daling in Agriculture, Performance Materials, Safety & Protection en Electronics & Communications.
  • Kostenbesparingen uit operationele herstructurering droegen een additionele $0,10 per aandeel bij aan de operationele winst in het vierde kwartaal.
  • Genomen maatregelen voor het wereldwijde kostenbesparings- en herstructureringsplan in 2016 zullen naar verwachting de operationele kosten verminderen met zo’n $1,0 miljard per jaar tegen het eind van 2016, wat een kostenbesparing van ongeveer $730 miljoen in 2016 betekent vergeleken met het voorgaande jaar.
  • Versneld aandelen-inkoopprogramma ter waarde van $2 miljard afgerond; Dividend voor eerste kwartaal aangekondigd van $0,38 per aandeel.

 

Belangrijke punten volledig jaar

  • Operationele winst over volledig jaar bekendgemaakt van $2,77 tegen $3,36 in voorgaande jaar. Negatieve valuta-effecten van $0,71 per aandeel buiten beschouwing gelaten, steeg de winst per aandeel met 4 procent. GAAP winst per aandeel bedroeg $2,09 tegen $3,39 in het voorgaande jaar.
  • Valuta en portfolio buiten beschouwing gelaten daalde de omzet met 3 procent. Valuta en portfolio hebben de omzet negatief beïnvloed met een bijkomende 7 procent respectievelijk 2 procent.
  • Operationele winst voor belasting van $4,2 miljard omvatte ongeveer $785 miljoen negatieve valuta-effecten. Operationele marge nam in ieder bedrijfsonderdeel toe, behalve in Agriculture, vanwege kostenbesparingen en productiviteit.
  • Kostenbesparingen door operationele aanpassingen in 2014 zijn vrijwel afgerond en droegen met een additionele $0,40 per aandeel bij aan de operationele winst in het volledige jaar.

 

Vooruitblik 2016

De huidige moeilijke wereldwijde economische situatie in de landbouw en de langzamere groei in opkomende markten zullen naar verwachting aanhouden, en een uitdaging vormen voor de omzetgroei van het bedrijf in 2016. Het bedrijf verwacht voor 2016 een operationele winst van $2,95 tot $3,10 per aandeel, inclusief een verwachte opbrengst van $0,64 per aandeel vanwege het wereldwijde kostenbesparingen- en herstructureringsplan van 2016. De toename van de verwachte opbrengst komt voort uit additionele kostenbesparingen uit bestaande plannen, waaronder eerder aangekondigde schattingen met betrekking tot afname van het aantal medewerkers. De opbrengst van het wereldwijde kostenbesparingen- en herstructureringsplan van 2016 zullen effect hebben tegen de tweede helft van 2016 omdat specifieke maatregelen in het eerste en het tweede kwartaal doorgevoerd zullen worden. De operationele winst voor 2016 omvat ook ongeveer $0,30 per aandeel geschatte negatieve valuta-effecten vanwege een toenemende versterking van de Amerikaanse dollar, die druk geeft op de resultaten zowel boven als onder de streep. Een hoger basisbelastingtarief, als gevolg van de verwachte geografische mix in de winst, zal naar verwachting de operationele winst met tussen de $0,05 en $0,10 per aandeel negatief beïnvloeden. De valuta-effecten zullen naar verwachting het grootst zijn in het eerste halfjaar vanwege een verder versterkende Amerikaanse dollar. Vanwege de seizoensinvloeden van Agriculture op het noordelijk halfrond op de winst van het bedrijf, verwacht het bedrijf dat ongeveer tweederde van de valuta-effecten in het eerste halfjaar van 2016 te merken zullen zijn. Als de valuta-effecten buiten beschouwing worden gelaten, vertegenwoordigt de operationele winst per aandeel over het volledige jaar een toename van 17 tot 23 procent van jaar tot jaar, waarin opbrengsten van kostenbesparingen en inkoop van aandelen zijn inbegrepen.

 

Over DuPont

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naarwww.dupont.com, dupontnederland.nl of dupontdenemours.be.

 

Forward-Looking Statements: This document contains forward-looking statements which may be identified by their use of words like “plans,” “expects,” “will,” “believes,” “intends,” “estimates,” “anticipates” or other words of similar meaning. All statements that address expectations or projections about the future, including statements about the company’s strategy for growth, product development, regulatory approval, market position, anticipated benefits of recent acquisitions, timing of anticipated benefits from restructuring actions, outcome of contingencies, such as litigation and environmental matters, expenditures and financial results, and timing of, as well as expected benefits, including synergies, from proposed merger with The Dow Chemical Company and intended post-merger separations, are forward looking statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on certain assumptions and expectations of future events which may not be realized. Forward-looking statements also involve risks and uncertainties, many of which are beyond the company’s control. Some of the important factors that could cause the company’s actual results to differ materially from those projected in any such forward-looking statements are: fluctuations in energy and raw material prices; failure to develop and market new products and optimally manage product life cycles; ability to respond to market acceptance, rules, regulations and policies affecting products based on biotechnology and, in general, for  products for the agriculture industry; outcome of significant litigation and environmental matters, including realization of associated indemnification assets, if any; failure to appropriately manage process safety and product stewardship issues; changes in laws and regulations or political conditions; global economic and capital markets conditions, such as inflation, interest and currency exchange rates; business or supply disruptions; security threats, such as acts of sabotage, terrorism or war, natural disasters and weather events and patterns which could affect demand as well as availability of products for the agriculture industry; ability to protect and enforce the company’s intellectual property rights; successful integration of acquired businesses and separation of underperforming or non-strategic assets or businesses; and risks related to the agreement entered on December 11, 2015,  with The Dow Chemical Company pursuant to which the companies  have agreed to effect an all-stock merger of equals, including the completion of the proposed transaction on anticipated terms and timing, the ability to fully and timely realize the expected benefits of the proposed transaction and risks related to the intended business separations contemplated to occur after the completion of the proposed transaction.  The company undertakes no duty to update any forward-looking statements as a result of future developments or new information.