Global Food Security Index brengt honger in de wereld in kaart  

GFSI 2016 info_Belgium

België op eenentwintigste plaats wereldwijd van meest voedselzekere landen – tweede binnen Europa

Mechelen, 17-06-2016 – België staat wereldwijd op de eenentwintigste plaats van landen waar de voedselzekerheid gegarandeerd is. Daarmee is het land één plaats gezakt ten opzichte van 2015. In vergelijking met andere Europese landen scoort België een veertiende plaats achter Spanje. Dat blijkt uit de meest recente Wereld Voedselzekerheidsindex (GFSI – Global Food Security Index) van de Economist Intelligence Unit (EIU).

 

De jaarlijkse GFSI, gesponsord door DuPont, geeft per land aan welke oorzaken ten grondslag liggen aan voedselonzekerheid zien. Op basis van indicatoren als bereikbaarheid (affordability), beschikbaarheid (availability) en kwaliteit & veiligheid ontstaat een beeld van de mate waarin de bevolking toegang heeft tot voldoende voedzaam voedsel in 113 landen.

 

De meest actuele index – nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar gepubliceerd – betekent voor regeringen een ijkpunt voor hun beleid en een instrument om investeringen op het gebied van voedsel op landenniveau te onderzoeken. Non-gouvernementele en vergelijkbare organisaties beschouwen de index al seen onderzoeksinstrument om te bepalen op welke landen zij hun inspanningen op het gebied van voedselzekerheid moeten richten.

 

Koplopers en hekkensluiters

Hoewel meer dan 85 procent van de onderzochte landen de score op de index in het afgelopen jaar zag verbeteren, leidt nog steeds één op de negen mensen ter wereld honger.

Wereldwijd voeren de Verenigde Staten, Ierland en Singapore de top drie van meest voedsel-zekere landen aan. In de meeste landen verbeterde de voedselzekerheid vanwege economische groei, dalende voedselprijzen en loonstijgingen. Daarentegen behoren Niger, Tsjaad, Sierra Leone en Burundi tot de hekkensluiters.

Veranderende weerpatronen, droogte, verhevigde neerslag en overstromingen zullen op de lange termijn een sterke invloed hebben op stijgende voedselprijzen en schommelingen in de voedselproductie.

Arme landen blijven achter doordat lagere inkomens en gebrek aan een basis transportinfrastructuur de toegang tot en bereikbaarheid van voedzaam voedsel beperken. Risico’s veroorzaakt door klimaatverandering, toenemende bevolking en mogelijke pieken in voedselprijzen vormen bedreigingen voor de minst voedselzekere bevolkingen aangezien arme landen het slechtst met deze factoren kunnen omgaan. Overheidsinvesteringen in wereldwijd landbouwkundig onderzoek en ontwikkeling zijn onvoldoende om toekomstige risico’s die verband houden met klimaatverandering adequaat aan te pakken. Politieke instabiliteit versterkt voedselonzekerheid. In landen waar sprake is van corruptie, gewapende conflicten, politieke instabiliteit en onrust komt de sterkste terugval in voedselzekerheid voor sinds 2015. De instroom van vluchtelingen uit Syrië zouden de netto-voedselzekerheid in Europa en andere regio’s kunnen onder druk kunnen zetten.

 

De uitkomsten van de GFSI 2016 en de uitdagingen in landen met een laag inkomensniveau benadrukken dat voedselzekerheid in deze landen topprioriteit moet krijgen. Daartoe moeten regeringen investeren in de ontwikkeling en invoering van nieuwe technologieën die landen beter bestand maken tegen veranderende weerpatronen en de kloof tussen landen met lage en gemiddelde inkomsten kunnen dichten. Ook particuliere investeringen zullen omhoog moeten.

 

De Global Food Index kan worden gedownload via deze link.

 

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, door samenwerking met klanten, regeringen, niet-gouvernementele organisaties en thought leaders, oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupontdenemours.be of www.dupont.com.